woensdag 10 april 2013

Appliqué

The Green tea and Sweet beans quilt is made of many different blocks, that require different techniques to make them. Of those techniques, appliqué was totally new to me, so I was a somewhat nervous about making these blocks. I started with the Poppy block, where only a large central appliquéd circle is required as the last step in finishing the block.

De Green Tea and Sweet beans quilt bestaat uit veel verschillende blokken, waarvoor je vaak andere technieken moet hanteren om ze te maken. Eén van deze technieken, appliqué, is helemaal nieuw voor mij, en ik was dus wel wat nerveus om aan zo'n blok te beginnen. Ik begon met de Poppy blok, waar alleen een grote centrale cirkel moet geappliqueerd worden om het blok af te werken.
Green tea poppy

After I did that, I had built some confidence and moved on to a completely appliquéd block, consisting of three flowers on stems. I had to make bias for the stems, also a first and followed the directions in one of my books to do that. As usual, I had to use the seam ripper and start all over again because I always forget to first read ALL the instructions, right up to the last one. And then they say that the older you get the wiser. I just get older.

Nadat ik dat min of meer tot een goed einde had gebracht en zodoende wat zelfvertrouwen had opgebouwd, begon ik aan een volledig geappliqueerd blok, drie bloemen op hun stengels. Voor de stengels moest ik biais snijden, ook een primeur. Daarvoor volgde ik de instructies in een boek, maar zoals gewoonlijk mocht ik herbeginnen omdat ik altijd vergeet om eerste ALLE instructies te lezen, helemaal tot de laatste, vooraleer te beginnen. Ze zeggen nochtans hoe ouder je wordt hoe wijzer. Ik word blijkbaar alleen ouder.

Then I stitched the stems on one side and appliquéd the other side. After that, the flowers and leaves were appliquéd on the background fabric. After finishing the block, I cut it to size, or at least I thought so. I, again, failed to read the instructions right and mistook height for width. Definitely not getting wiser. So now I'll have to stitch an additional piece of fabric to my flower block. But I'm still pleased with this first appliqué block!

Daarna stikte ik de stengels aan één kant vast en de andere kant appliqueerde ik. Vervolgens werden de bloemen en de blaadjes geappliqueerd op de achtergrondstof. Nadat het blok klaar was sneed ik het op de correcte grootte. Dacht ik toch. Ik was er namelijk weer in geslaagd de instructies verkeerd te lezen en haalde hoogte en breedte door elkaar. Wijzer word ik echt niet. Nu moet ik dus weer een stuk eraan zetten. Slim. Maar toch ben ik best tevreden met dit allereerste appliqué blok!
Green Tea applique block nr.1

1 opmerking:

  1. Ik vind de bloemen prachtig!Daar mag je zeker blij mee zijn. En je achtergrondstof vind ik echt super! Heb je deze via internet besteld? Groetjes, Annemarie

    BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...