woensdag 21 augustus 2013

Hexies

There's a big block with hexies in the middle of the Green tea quilt, and I felt like giving it a try. I have made hexies before, but only in the classic flower pattern and those were completely hand sewn. I was determined to machine stitch everything this time. And it turned out not te be too difficult after all. Patience seems to be the key and the hexies can't be too small, in which case only hand sewing is an option.

De Green Tea quilt heeft een groot blok met hexies, en ik had wel zin me daar eens aan te wagen. In het verleden heb ik al eens hexies gemaakt, maar in de klassieke bloemenvorm en, vooral, helemaal met de hand genaaid. Nu was ik vast van plan alles met de machine te stikken. En dat viel eigenlijk best mee. Geduld lijkt me ook hier de belangrijkste factor en de hexies mogen niet te klein zijn want dan is alleen handwerk een optie. 
Green Tea and Sweet beans hexies


First I cut all the hexies and placed them in the desired lay-out. Then I stitched the middle seams of the first horizontal row, then the second row, and so on. That's really easy, you only have to make sure nog to stitch the seam allowances on the top and bottom of the seam. Stitching the rows together is a bit more complicated and because one image says more than a thousand words, I prefer linking to this excellent video by Liz "Lady Harvatine". I do one thing different: I never stitch through a seam allowance. As the following picture shows, this enables the seam allowances to fold open and ensures a nice and flat block.
 
Eerst knipte ik alle hexies uit en legde ze in de goede volgorde. Daarna stikte ik de eerste horizontale rij in het midden aan mekaar, dan de tweede rij, enzovoort. Dat is heel makkelijk, je moet er enkel op letten om de naadtoeslag boven en beneden niet mee te stikken. Het aan elkaar stikken van de rijen is wat ingewikkelder en omdat beelden meer zeggen dan woorden, verwijs ik graag naar deze uitstekende video van Liz "Lady Harvatine". Ik doe wel één ding anders: ik stik nooit de naadtoeslagen door. Zoals je op deze foto kan zien, kunnen de naadtoeslagen op de achterkant daardoor mooi open plooien, waardoor alles goed plat komt te liggen.
Green tea hexies
Green tea hexies

This is block nr. 17 of the Green Tea quilt, 31 more to go.
Dit is het zeventiende blok van de Green Tea quilt, nog 31 te gaan.

1 opmerking:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...