woensdag 1 januari 2014

Hello 2014!

Happy New Year everyone! May this year bring you all the love and happiness you desire. And enough time to do some sewing, wouldn't that be nice.

Gelukkig Nieuwjaar voor iedereen, en alle liefde en geluk die je je maar kan wensen! En ook genoeg tijd om wat te naaien, zou dat niet fijn zijn.

As this is the time to make some resolutions for the coming year, my first resolution would be to finish the Green Tea and Sweet Beans quilttop that I started in March 2013. Today, I added some filler blocks to finish the first complete section of the quilttop. And that looks like this:

Vermits het de tijd van het jaar is dat er goede voornemens worden gemaakt, neem ik me voor om in de eerste plaats de Green Tea and Sweet Beans quilttop af te werken, waar ik aan begon in maart 2013. Vandaag heb ik een paar opvulblokken gemaakt zodat ik het eerste stuk van de quilttop heb kunnen afwerken. En dat ziet er zo uit:
Green Tea quilt

Next, I really have to finish the quiltbee quilttop. I started on the borders, but there's still a lot of work to be done before the quilttop will look the way I want it.
 Daarna moet ik echt de quiltbee quilttop afwerken. Ik ben begonnen aan de zijkanten, maar er is nog heel wat werk aan vooraleer de top eruit zal zien zoals ik wil.

Some quilting on already finished quilttops would also be welcome, especially on these two tops.
Afgewerkte quilttops quilten zou ook geen slecht idee zijn, vooral deze twee.
Whirly garden quilt

Red and White quilttop finished

And then there are so many projects that I started these past years and would love to spend more time on, especially the winding ways quilt, which is already half done.
En dan zijn er natuurlijk de vele projecten waar ik de laatste jaren aan begon en waar ik graag meer tijd aan zou besteden, in de eerste plaats aan de winding ways quilt, die al half klaar is.
Winding ways progress

Finishing all these projects is probably more than I could hope for. On top of that, I would really really like to make a dress this year. As usual, there won't be enough days in the year to do it all!

Het is waarschijnlijk niet realistisch al deze projecten af te werken in 2014. En ik wil ook nog eens echt echt een kleed maken dit jaar. 1 januari zijn we nu, en ik heb al het idee dat er niet genoeg dagen in het jaar zullen zijn!

2 opmerkingen:

  1. Lovely makes Anne. Happy New Year and I'm sure 2014 will see you produce more beautiful quilts!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Gelukkig Nieuwjaar! Je hebt een paar prachtige projecten om aan te werken! Veel plezier!

    BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...