dinsdag 2 september 2014

Not your normal sewing tools - Niet het normale quiltgereedschap

Why is it that time always seems to fly during the holidays? Last time I looked, it was July. After what seems ten seconds, it's September. And all I did -patchworkwise that is- was handquilt my HST quilt. Hours and hours of quilting resulted in a finished border! Yay!

Waarom lijkt de tijd altijd te vliegen  tijdens de vakantie? De laatste keer dat ik omkeek, was het nog juli. Het lijkt nu amper 10 seconden later, maar toch is het al september. En alles wat ik op patchworkgebied presteerde was handquilten aan mijn HST-quilt. Uren en uren quilten resulteerden in een afgewerkte boord! Joepie!


I'm quilting the second border now, and after that I'll add the binding. But that will have to wait a while. Because at the moment, I'm using other tools than my sewing tools. These tools to be precise:

Nu quilt ik de tweede boord en nadien komt de afwerkingsboord er aan. Maar dat zal allemaal nog even moeten wachten want momenteel ben ik met heel ander gereedschap in de weer dan mijn gewoonlijke quiltgereedschap. Dit gereedschap meer bepaald:


Because changing wallpaper in a 90-year old house is never straightforward and always brings some suprises. Like this one

Want oud behangpapier verwijderen om nieuw papier te plaatsen in een 90 jaar oud huis brengt altijd verrassingen met zich mee. Zoals deze

or this one
of deze
 
After two days of hard work, this is how it looks now. 
Na twee dagen hard labeur ziet het er zo uit.


So you see, I am hard at work, but my HST quilt will have to wait just a wee bit longer.

Je ziet dus: ik zit niet stil. Maar mijn HST quilt, die zal nog even moeten wachten. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...