zaterdag 7 juli 2012

Kaffe Fasset - Brandon Mably workshop

Today, I followed a workshop by Kaffe Fasset and Brandon Mably. They were in Belgium for a couple of days and several patchwork and knitting workshops were organised by two fabric shops, 't Wolwinkeltje in Leuven and Lana in Antwerp.

Vandaag volgde ik een workshop van Kaffe Fasset en Brandon Mably. Ze waren voor een paar dagen in ons land en er werden verschillende patchwork- en breiworkshops georganiseerd door twee winkels, 't Wolwinkeltje in Leuven en Lana in Antwerpen.

 For the patchwork workshop in Leuven, they used the design from the quilt "Sunlight in the forest" from Kaffe's latest book Quilts in Sweden. Now I have to admit that this quilt is not at all my style. Too busy, too many flowers, too chaotic, no solid in sight. I'm way out of my comfort zone with this one. But I saw this as an occasion to learn how to combine fabrics and colours and how to step outside of my usual style.

Voor de patchwork workshop in Leuven werd de quilt "Sunlight in the forest" gebruikt, van Kaffe's laatste boek Quilts in Sweden. Ik zal hier maar onmiddellijk toegeven dat deze quilt helemaal niet mijn stijl is. Veel te druk, veel te veel bloemen, naar mijn mening één grote chaos en geen enkel veilig effen kleurtje te bespeuren. Dit is helemaal mijn ding niet. Maar ik zag de workshop vooral als een oefening in leren combineren en leren wat anders doen.

We were supposed to bring at least 25 different fabrics with flower prints, not the same colours but the same tone. The purpose was to make a quilt without too much contrast. We were encouraged by Kaffe and Brandon to try out as many fabrics as we could. It was amazing to see how different the designs from all of the participants were. Some remained true to the original, others went a completely different way. They all had a very individual style. At the end of the workshop, Kaffe and Brandon talked about every design separately.

We moesten 25 verschillende bloemenprints meebrengen, niet van dezelfde kleur maar wel dezelfde toon. De bedoeling was een quilt te maken zonder al te grote contrasten. We werden door Kaffe en Brandon aangemoedigd om zoveel mogelijk stofjes te proberen. Het was behoorlijk verrassend om te zien hoe verschillend de resultaten van alle deelnemers waren. Sommigen bleven het origineel behoorlijk trouw, anderen volgden een hele andere richting. Ze waren allemaal heel individueel. Op het einde van de workshop werd elke inspanning apart besproken door Kaffe en Brandon.


If there's one thing I regret, it's that we didn't get an email-list of all the participants. It doesn't happen often that I meet so many nice ladies who happen to like patchwork and I would love to see more of their work!
Als er één ding is waar ik spijt van heb, dan is het wel dat we geen email-adres kregen van de deelnemers. Het gebeurt immers niet vaak dat ik zoveel dames ontmoet die graag patchworken. Het zou leuk zijn foto's te zien van hun quilts!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...