maandag 16 juli 2012

A scrappy quilt and an abbey - Een restjesquilt en een abdij

I managed to finish my scrappy quilt last weekend: quilting, stitching the binding and handsewing it to the back of the quilt en getting rid of all the loose threads.

Afgelopen weekend ben ik er in geslaagd mijn restjesquilt helemaal af te werken: alles stikken, de bies er op plaatsen en met de hand vastzetten aan de achterkant en tenslotte alle losse draadjes wegwerken.

I convinced my hubby to take some pictures at the Parc Abbey (in between showers of rain, thanks to our glorious summer), a favorite spot for joggers and walkers in my hometown of Leuven. This beautiful abbey was founded in 1129 by Norbertine monks who received the land from Godfried I with the Beard (yes, that's his real name). The abbey was at the peak of its influence and wealth in the 17th and 18th centuries, and many buildings date from that time. A big part of the abbey is being restored at the moment.

Bovendien kon ik op de wederhelft rekenen om, tussen de regenbuien in (oh, die Belgische zomers...), enkele foto's te nemen in de abdij van Park, een favoriete wandel- en joggingplaats van veel Leuvenaars. Deze mooie abdij werd in 1129 gesticht door Norbertijnen, aan wie Godfried I met de Baard zijn jachtpark had geschonken. De abdij kende het toppunt van haar invloed en rijkdom in de 17e en 18 eeuw, en vele gebouwen dateren uit die periode. Een groot deel van de abdij wordt momenteel gerestaureerd.

Godfried with the Beard. Looks as if he hit the gym at least 3 times a week!
Godfried met de Baard. Blijkbaar een zeer regelmatige bezoeker van het fitnesscentrum!

My quilt in front of the tower of the abbey's church. Behind me are the abbey ponds, used to cultivate fish. We skate on them in winter.
 Mijn quilt met op de achtergrond de toren van de abdijkerk. Achter me zijn de vijvers van de abdij, waar vis in gekweekt werd. In de winter schaatsen we op die vijvers
The entrance road to the abbey. You have to pass several gates before being at the abbey.
De dreef naar de abdij. Pas voorbij verschillende poorten ben je bij de abdij.
 
 The stairs and the entrance to the abbot's quarters
De trappen en de toegang tot de abtsvertrekken These are the guests quarters
Dit zijn de gastenvertrekken
And some detailed pictures of my quilt. You can see I quilted simple straight lines through the white space, and only two diagonal lines through the blocks. For the back I used a Valori Wells fabric (Del Hi Paisly, I bought yardage almost a year ago). The binding is a black and white stripe. People familiar with quilt blogs will no doubt recognise the strong influence of Red Pepper quilts! The size of the quilt is about 150cm x 150 cm (59" x 59").

Een paar detailfoto's van de quilt. Ik heb simpele rechte lijnen gequilt in het witte gedeelte en maar 2 diagonale lijnen door de blokken. De achterkant is een stof van Valori Well ((Del Hi, ik kocht een aantal meter een jaar of zo geleden). De boord is een zwart en wit streepje. Als je bekend bent met quiltblogs herken je ongetwijfeld de sterke invloed van Red Pepper quilts! De afmetingen van de quilt: ongeveer 150cm x 150cm.

You can find more information about the Parc Abbey on this website (in Dutch). For more pictures, Google these words: "Abdij van Park Leuven".
Meer informatie over de Parkabdij vind je op deze website. Meer foto's vind je op Google met deze trefwoorden: "Abdij van Park Leuven".

2 opmerkingen:

  1. I am in awe of this quilt and have pinned it to my "Quilty Goodness" board on Pinterest (with proper credit, of course!). Feel free to follow me if you'd like: http://pinterest.com/lipglass/quilty-goodness/

    BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...