zondag 16 december 2012

Fabric - stofjes

When "Architextures" appeared on the internet, I knew right away that sooner or later these fabrics would land on my desk. And, what a surprise, it turned out to be sooner... I ordered them at Fabricworm, and received some fabrics of the line a couple of days ago.

Toen ik "Architextures" zag opduiken op het internet, wist ik onmiddellijk dat die stofjes vroeg of laat in mijn postbus zouden belanden. Het bleek eerder vroeg dan laat... Afgelopen week was het al zover, dankzij de goede zorgen van Fabricworm, waar ik een bestelling plaatste.



Although the fabric could be a bit softer, the prints are wonderful. Too bad I couldn't buy them all. My favourites are the three on the right, good thing I bought a yard of each.

De stof had net wat zachter mogen zijn, maar de tekeningen zijn echt wel mooi. Jammer dat ik ze niet allemaal kon kopen. Mijn favoriete stofjes zijn de drie aan de rechterkant, dus is het maar goed dat ik van elk een yard kocht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...