zondag 30 december 2012

Een letter maken met stof - Making a letter with fabric

January is my month in the bee and after looking around for the right block, I decided on a wordquilt.
Ofcourse I first had to try myself how to make a letter block. It turned out to be not very difficult, although the resulting block turned ou te be a bit bigger then intented. Too much enthusiasm, no doubt...
Januari is mijn maand in de quiltbee en ik heb na lang zoeken gekozen om een woordquilt te maken. Natuurlijk heb ik zelf eerst eens uitgeprobeerd hoe ik zo'n zelf zo'n letter zou kunnen maken. Het bleek niet zo heel moeilijk, alhoewel het resultaat wel wat groter uitgevallen is dan gepland. Blijkbaar was ik iets te enthousiast bezig...

I first made a sketch of the letter I wanted to make on a piece of paper, and put scraps of fabric on the outline to have an idea where I was going and how much scraps I would need. That looked like this:

Eerst heb ik de letter op een stuk papier getekend, en daar vervolgens stukjes stof op gelegd om een idee te hebben van hoe het eruit zou zien en hoeveel stof ik nodig zou hebben. Dat zag er ongeveer zo uit:
Quiltbee January
After that, I stitched the scraps together, more or less straight. It's supposed to look scrappy, after all.  Next I stitched the background fabric to both sides of the scraps.

Daarna heb ik de stofjes van het korte stuk aan mekaar gestikt, in een min of meer rechte lijn. Wat schots en scheef maakt het leuk, vind ik. En dan heb ik aan beide kanten de achtergrondstof bevestigd. Dan had ik dit resultaat:


Then I made the second piece, following the same procedure: first the scraps, then the background fabric.
Vervolgens was het tweede stuk aan de beurt. Weer hetzelfde procédé: eerst alle restjes aan mekaar, om vervolgens de zijkant eraan te stikken.

Finally some corners needed finishing and I sort of squared the block up. I'm quite pleased with the result, although the block is bigger than intended. The next letter really can't be bigger than 10".

Tenslotte moesten nog wat hoekjes en kantjes afgewerkt worden, en heb ik het blok wat recht gesneden. Ik ben best tevreden met het resultaat, alhoewel het wat groter uitgevallen is dan  gepland. De volgende letter mag echt niet groter dan 10 inch worden.
 If you would like to know more about how to make these blocks and word quilts, you can have a look at this book by Tonya Ricucci.

Als je graag meer wil weten over dergelijke blokken en woordquilts, dan kan je op zoek gaan naar dit boek van Tonya Ricucci.

4 opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...