zondag 20 januari 2013

Sneeuw - Snow

What a weekend it has been! I shopped, I cooked, I cleaned, I washed (7 machines), I dried (7 machines again),  I ironed (a lot), I filled the dishwasher, I emptied the dishwasher, I hung paintings to a wall. I didn't sew. But I did receive two packages from the UK friday! The first with another beautiful letter for the quiltbee quilt. This one is from Mary, who made a second "E".

Wat een weekend! Ik deed boodschappen, ik kookte, ik kuiste, ik deed de was (7 machines), ik droogde (ook 7 machines), ik streek (veel), ik vulde de vaatwasser, ik maakte de vaatwasser leeg, ik hing schilderijen op. Naaien deed ik niet. Maar vrijdag waren er wel twee pakjes uit Engeland! Het eerste met weer een prachtige letter voor de quiltbee quilt. Deze komt van Mary, die een tweede "E" maakte.
Three lovely blocks

The other one was from Fabstract, an online UK shop, where I ordered some Malabrigo Yarn. My husband liked my moebius cowl so much, he asked me to make him one. He couldn't choose between olive or blue graphite, so I ordered 2 skeins of each.

Het andere was van Fabstract,  een Engelse online winkel, waar ik wat Malabrigo wol kocht. Mijn wederhelft vindt mijn moebius sjaal zo praktisch, dat hij er graag een voor zichzelf wil. Hij kon niet kiezen tussen de kleuren olive en blue graphite, dus kocht ik maar twee strengen van elk.
Malabrigo Yarn

The colours of the picture are terrible, but it snowed all day and so the light was terrible. This is a picture of my (south-orientated) garden that I took at noon. Loads of sunshine, as you can see. Lets hope for more light, and more time to sew, next weekend!

De kleuren van de foto's zijn vreselijk omdat het de ganse dag sneeuwde en het licht dus heel slecht was. Deze foto van mijn (zuidgericht) tuintje nam ik op het middaguur. Zoals je merkt baadt de tuin in de zon. Hopelijk zal er volgend weekend meer licht én meer tijd om te naaien zijn!
Snow in my garden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...