zondag 31 maart 2013

More of the same - Meer van hetzelfde

It's probably getting boring, but I'm still making Green tea blocks. They are quite addictive to make, and I even ordered some extra fabric from some of my favourite shops with this quilt in mind.

Het wordt wel wat saai, maar ik maak nog altijd Green tea blokken. Ze zijn behoorlijk verslavend en ik heb zelfs wat extra stofjes besteld bij enkele favoriete winkels met deze quilt in gedachten.
Green tea fabric
The first picture shows the fabric from Fatquartershop: chevrons and dots and also (but not in the picture) yardage of a fabric that was half-price for a quilt backing. As always, shipping was swift, I think it took no more than a week to get here. The only thing I regret is that you can't order fat quarters, a half yard is the minimum order.

De eerste foto toont de buit van Fatquartershop: zigzag en stippen en ook (maar niet op de foto) enkele meters van een stof die aan halve prijs werd verkocht voor een achterkant van een quilt. Zoals altijd werd de bestelling heel snel opgestuurd, ik denk dat ze in minder dan een week hier was. Ik vind het alleen jammer dat je geen fat quarters kan bestellen, een halve yard is het minimum.

Green Tea fabricOn the second pricture my order from Blije Olifantje, one of my all-time favourite Etsy shops. This is my go-to shop for Suzuko Koseki fabrics, and those stripes are really fantastic. And so many extra fabric scraps that I actually checked my order again, thinking surely I must have ordered those too because it was way too much to simply add as an extra.  The dots were ordered from a German online shop that I didn't knew, Stoff Art, but they seemed to be the only shop that had these dots still available. It's an old fabric line (2006), so I was lucky to find it, albeit it at a hefty European price. On the other had, it only took 2 days to get here. I'll use it for the border of the quilt.

Op de tweede foto zie je mijn bestelling van Blije Olifantje, een van mijn absolute favoriete Etsy winkels en mijn vaste leverancier van Suzuko Koseki stoffen. De strepen-stoffen zijn overigens prachtig. Ik kreeg trouwens zoveel extra stukjes stof bijgestuurd dat ik mijn bestelling opnieuw heb gecontroleerd omdat ik dacht dat ik die zeker ook gekocht had, het was immers veel te veel om zomaar mee te sturen. De stippenstof komt van een Duitse winkel die ik niet kende, Stoff Art, maar het bleek zo ongeveer de enige winkel te zijn waar ze die stippen nog verkochten. Het is een oude lijn (2006), dus ik heb geluk gehad ze nog te vinden, jammer genoeg wel aan de hoge Europese prijzen. Het heeft wel maar twee dagen geduurd voor het in de bus zat. De stippen zijn voor de boord van de quilt.

The new fabrics were immediately put to use in my next blocks for the Green Tea and Sweet Beans quilt. One more garden path needed to be made, and I also discovered I had to make two lozenges blocks and not just one. So here they are.

De nieuwe stoffen werden onmiddellijk gebruikt in mijn volgende blokken voor de Green Tea and Sweet beans quilt. Er moest nog één garden path blok gemaakt worden, en ik kwam er ook achter dat ik twee "lozenge" blokken nodig had in plaats van eentje. Dit zijn ze.  
Green Tea Garden path blocks

Green tea lozenge blocks
And then I made the double pinwheel blocks, they were quite easy and straightforward.
Daarna volgden de dubbele windmolen blokken, die waren tamelijk gemakkelijk.
Green Tea double pinwheel 2
Green tea double pinwheel 1

I have the whole week off, so I'm hoping to do lots of stuff: finish a quilt, make more Green Tea blocks, and make some progress on other projects as well, specifically the Winding ways blocks. So much to do and so little time! And you, do you have any specific crafting plans for the Easter holidays?

Ik heb de hele week vakantie, dus ik hoop dat ik massa's werk kan verzetten: een quilt afwerken zou goed zijn, meer Green Tea blokken, en wat verderwerken aan andere projecten zoals de Winding ways blokken. Zoveel plannen en zo weinig tijd! En jij, heb jij specifieke naai- of knutselplannen voor de Paasvakantie?

2 opmerkingen:

 1. Your garden path blocks are beautiful! I was wondering if you could give me some tips on how to peice them. I'm not sure how to start them.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hi Angela,

   No problems giving you some tips, but it would be easier to give them by email. If you send me an email to surelynotanotherproject at gmail dot com, I'll be happy to reply :-)

   Verwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...