vrijdag 18 april 2014

A laptop sleeve - Een laptophoes

My daughter bought a new laptop and as it's smaller than her previous one, I knew I would have to make her a new laptop sleeve. As she was very pleased with her old sleeve, I used the same pattern from Sew mama sew (you can find it here).

Dochterlief kocht onlangs een nieuwe laptop en vermits het een kleiner model is dan haar oude, wist ik dat er een nieuwe laptophoes moest gemaakt worden. Ze was heel tevreden over haar vroegere hoes, dus gebruikte ik hetzelfde patroon van Sew mama sew (je vindt het hier).
a new laptop sleeve for my daughter
She liked the idea of using Melody Millers old typewriter print, a fabric bought some time ago that had been waiting for a good use. To add some fun, I combined it with a text print.

Ze vond het wel grappig een hoes te maken met de leuke typmachine stof van Melody Miller, die al een tijdje in mijn stoffenstapel lag te wachten op nuttig gebruik. Om het nog wat op te vrolijken, maakte ik een combinatie met een tekstprint.
a new laptop sleeve for my daughter
For the first time in my life, I managed to perfectly align front and back.
Voor de eerste keer slaagde ik erin voor- en achterkant perfect op mekaar aan te laten sluiten.
a new laptop sleeve for my daughter

The lining is a Anna Maria Horner flanel.
De voering is een flanel van Anna Maria Horner.
a new laptop sleeve for my daughter

And this is the finished sleeve, ready for use.
En dit is de afgewerkte hoes, klaar voor gebruik.
a new laptop sleeve for my daughter
And I also did manage to sew two more rows of the winding ways quilt, so the past days were quite productive.

Bovendien slaagde ik er ook in twee rijen aan mekaar te stikken van de winding ways quilt, de afgelopen dagen waren dus behoorlijk productief.

1 opmerking:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...