vrijdag 2 mei 2014

Winding ways quilttop

After nearly two years, the winding ways quilttop is finished! The layout for this quilt had to be altered after I found there wasn't enough of the background fabric and it was impossible to find more. So I opted for a different design than I originaly had in mind, but I think it turned out ok.

Na bijna twee jaar is de winding ways quilttop eindelijk af! De layout van de quilt moest aangepast worden nadat ik ontdekte dat er niet genoeg achtergrondstof was en het bovendien onmogelijk was er nog wat van te vinden. Ik koos dus voor een ander patroon dan ik eerst in gedachten had, maar vind dat het resultaat er best mag wezen.
winding ways quilttop finished

The quilt is made with a ruby red fat quarter pack from Oakshott. The background fabric is a Westfalen shot cotton. There's still some of the Oakshott fabrics left, enough I hope to bind the quilt with.

De quilt is gemaakt met een ruby red fat quarter pack van Oakshott. De achtergrondstof is een Westfalen shot cotton. Er is nog wat van de ruby reds over, genoeg hoop ik om de quilt er mee af te boorden.
Winding ways quilttp^finished

The quilt measures 175cm x 130 cm (about 69" x 51"). Now I have to figure out how to quilt it. Maybe handquilt with perle cottton?

De quilt meet 175cm x 130cm. Nu nog nadenken over het quilten. Misschien handquilten met coton perlé?
Winding ways quilttp^finished

10 opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...