dinsdag 13 mei 2014

And now for something completely different...

When I started quilting again about three to four years ago, I visited a quilt show and saw a quilt made by Atelier Salgarollo, a quilting shop here in Belgium. I didn't have a lot of fabric yet at the time and so I bought the complete ready-to-cut package, naively thinking it would only take me a couple of weeks to make the quilt since everything I needed was included. 

Toen ik drie of vier jaar geleden opnieuw begon te quilten, bezocht ik een quiltshow waar ik een  quilt van Atelier Salgarollo zag. Ik had toen nog niet zoveel stofjes en vond het best handig een kant-en-klaar pakket te kopen. In al mijn naïviteit dacht ik dat dat ervoor zou zorgen dat die quilt na enkele weken ook echt kant-en-klaar zou zijn.

Fast forward to today, three years later ( I think, I actually lost count of how long ago exactly it is). Although my taste of fabric has changed a lot during these past years, I still really like the border fabric, a deep and rich yellow flower fabric.

Fast forward naar vandaag, drie jaar later (denk ik, het is al zolang geleden dat ik de tel kwijt ben). Alhoewel mijn stoffensmaak behoorlijk geëvolueerd is de afgelopen jaren, vind ik de boordstof, een diepe en rijke gele tint, nog altijd heel mooi.
And now for something completely different...

It is rather stupid to just keep it in my closet, so out it came and I started cutting the fabrics. I didn't follow the instructions for the original quilt because I want to make a hexagon quilt but I'm not so sure now that was a good idea. Oh, well, can't change anything about that anymore.

Omdat het eigenlijk toch behoorlijk stom is dat pakket gewoon in de kast te laten liggen, begon ik er aan. De originele instructies heb ik niet gevolgd, want ik wou een hexagoon-patroon, maar ik ben er nu niet zo zeker meer van of dat wel een goede keuze was. Ach ja, ik kan er toch niets meer aan veranderen.
And now for something completely different...

This is how it looks for the moment. Bit of a mess. I'll add a smallish dark blue border and then a large border with the yellow flower fabric and hope it'll look less messy once those are added.

Zo ziet het er momenteel uit. Nogal rommelig. Er komt nog een vrij dunne donkerblauwe boord rond en daarna een brede rand in de gele bloemenstof, hopelijk zal het minder rommelig zijn eens die er aan toegevoegd zijn.
And now for something completely different...1 opmerking:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...