woensdag 21 mei 2014

Handquilting - Quilten met de hand

Since finishing the HST quilttop, I basted it and started handquilting. Yesterday, I finished quilting all the horizontal and vertical lines of the central part. I still need to quilt each and every one of the HST's, but I'm postponing that part.

Nadat de HST quilttop afgewerkt werd, maakte ik de quiltsandwich en begon te quilten. Gisteren quiltte ik de laatste horizontale en verticale lijnen van het middelste deel. Alle HST's moeten ook nog gequilt worden, maar dat schuif ik even voor me uit.
handquilting....
handquilting....

Now that the quilt is stable, I prefer quilting the first border. It's the first time I'm quilting a grid (1,5 cm between each line) and I especially bought a blue, water soluble fabric marker to trace the lines. I was very relieved to see that the blue lines did indeed disappear after applying some water to the lines.

Nu de quilt stabiel is, geef ik er de voorkeur aan verder te werken aan de eerste boord. Voor de eerste keer quilt ik een raster (1,5 cm tussen elke lijn) en daarvoor kocht ik speciaal een blauwe, wateroplosbare stofmarkeerstift. Ik was toch wat opgelucht vast te stellen dat de blauwe lijnen inderdaad verdwenen na het aanbrengen van wat vocht.
handquilting....
handquilting....

Quilting continues, slowly but surely. Still, this will take a while.

Het quilten gaat door, langzaam maar zeker. Maar het zal toch behoorlijk wat tijd in beslag nemen.

3 opmerkingen:

  1. wow, this is going to be absolutely stunning. I already love this quilt but all that amazing hand quilting is bringing it to the next level.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Ooh I do love to see hand quilting.....and I'm doing some too!! Yours is looking very, very nice.

    BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...