zondag 1 juni 2014

Rome wasn't built in a day - Rome is niet op één dag gebouwd

Rome wasn't built in a day, and neither will be this quilt. After weeks of quilting, I quilted just one of the four borders in a grid pattern. Every 25 cm of progress take me about 3 hours. The border is roughly 8 meters in total, so that's 96 hours of non-stop quilting to quilt this border. Hmm, maybe I should have done these maths before deciding on hand quilting.

Rome is niet op één dag gebouwd, en dat zal ook niet het geval zijn voor deze quilt. Na weken quilten is slechts één van de vier boorden in een rasterpatroon gequilt. Elke 25cm vooruitgang neemt ongeveer 3 uur in beslag. Vermits de volledige boord in totaal ongeveer 8 meter lang is, is dat alleen al 96 uur quilten. Slik. Misschien had ik die berekening beter gedaan alvorens het handquilten te beginnen...

My quilting frame is quite large, so that  the first row of the HSt's are also in the frame when I quilt the border. That made me decide to start quilting the HST's too. After all, they need to be done and it provides some welcome change from the grid pattern.

Het quiltframe dat ik gebruik is behoorlijk groot en daardoor past ook de eerste rij HST in het frame wanneer ik de boord quilt. Dat deed me beslissen om ook die HST's al te quilten. Dat moet toch gebeuren en het zorgt voor wat welkome afwisseling van het rasterpatroon.

The HST's are quilted with three straight lines in the patterned fabric, and a quilt pattern in the white fabric. I made plastic templates for these, to make it easier to transfer the quilt pattern to the fabric. 

De HST's worden gequilt met drie rechte lijnen in de gekleurde stof en een quiltpatroon in de witte stof. Daarvoor maakte ik plastic templates, om het patroon makkelijker op de stof te kunnen overbrengen.

This is the first one (the black lines are on the plastic template, not on the fabric)...
Dit is het eerste van de  quiltpatronen (de zwarte lijnen staan op de plastic template, niet op de stof)...


the second...
het tweede....

and the third.
en het derde.

And here are some pictures of the quilted border so far. 
En hier enkele foto's van de tot nu toe gequilte boord.
quilt, quilt, quilt

quilt, quilt, quilt

Enough written now, on to the next 25 cm of quilted border!
Genoeg geschreven nu, op naar de volgende 25cm gequilte boord!

5 opmerkingen:

  1. Wow! I am loving this! Your quilting makes it look like the hsts are small baskets.:)

    BeantwoordenVerwijderen
  2. that is looking so beautiful - it will be amazing when it's finished!

    BeantwoordenVerwijderen
  3. It's looking beautiful!! Gotta love hand quilting. Keep going.......!!

    BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...