zondag 8 juni 2014

If, if , if - Als, als, als

Spending a lot of time quilting, as I did these last weeks, also means spending a lot of time thinking while you quilt. These are some of the things I thought about: renovating my house (the things I would change if I had the money!), going on long holidays (the places I would go to if I had the time!) and making a quilt extraordinaire (the breathtaking quilts I would make if I had the talent!).

Vele uren quilten betekent ook vele uren denken terwijl je quilt. Je gedachten gaan alle kanten op, maar dit is waar ik voornamelijk aan dacht: het huis renoveren (wat ik allemaal niet zou doen als ik het geld had!), lange vakanties plannen (waar ik allemaal niet zou gaan als ik de tijd had!) en een uitzonderlijke quilt maken (welke adembenemende quilts ik niet zou maken als ik het talent ervoor had!).

In real life, all this thinking translated into buying new wallpaper for my daughters room (cheaper than renovating the house), booking one week of holidays in Austria (it's a start) and trying out different options for the quilt that is now on my "design wall" (1% inspiration and 99% transpiration is my fate).

In het echte leven leidde al dat gedenk tot de volgende resultaten: nieuw behangpapier kopen voor mijn dochters kamer (goedkoper dan het ganse huis te renoveren), een week vakantie in Oostenrijk boeken (klein begonnen is half gewonnen) en verschillende opties proberen voor de quilt die nu op mijn "designmuur" hangt (1% inspiratie en 99% transpiratie is mijn lot).

This is how this project looked when I blogged about it almost a month ago:
Zo zag dit project er uit toen ik er bijna een maand geleden over blogde:
And now for something completely different...

It hadn't changed much these past weeks because I wasn't very happy with it. I seriously thought about removing everything from the wall and putting it back in a drawer for another couple of years. But I decided to give it another try.

De afgelopen weken veranderde daar niet veel aan want ik was er niet echt gelukkig mee. Ik overwoog sterk om alles van de muur te verwijderen en het ganse project weer voor enkele jaren in de schuif te steken. Maar ik besloot nog een poging te wagen.

One of the things that bothered me, was the lack of a neutral space, so I tried to find a solution to that. I'm not sure white would work, so I used a light blue fabric with brown dots.

Eén van de dingen die me stoorde, was het gebrek aan neutrale ruimte, daar probeerde ik dus een oplossing voor te vinden. Omdat ik niet zeker was dat wit zou werken, gebruikte ik een lichtblauw stofje met bruine stippen. 
Trying something else

There's still quite some doubt about the dark border fabric. If I would use it, I would make sure only the beige center part would be visible, not the dark blue part. And seeing this picture, maybe I will give this a try with off-white fabric instead of the blue dots.

Er zijn nog altijd behoorlijk wat twijfels over de donkere boordstof. Als die gebruikt wordt, zal in elk geval enkel de beige middenstrook zichtbaar mogen zijn, niet het donkerblauwe stuk. En nu ik deze foto zie, zal ik misschien toch nog eens een versie met een ecru stof in plaats van de blauwe stippen proberen.
Trying something else
Here you see the new layout on the left, and the old one on the right of the picture. I do prefer the new layout. I think. Tomorrow I'll try yet another version.

Hier is de nieuwe layout links en de oude rechts. Ik zie echt wel liever de nieuwe. Denk ik.  Morgen probeer ik nog een andere versie.


3 opmerkingen:

  1. I like the new layout and the brown dots fabric. It looks white on my computer though.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Ha Anne, ik vind je nieuwe layout al veel mooier. Ik ben benieuwd naar de andere versie met de ecru stof. De gele randstof vind ik geweldig! Groetjes, Annemarie

    BeantwoordenVerwijderen
  3. I prefer the new layout as well, it gives it more depth. The 'neutral' fabric also looks white on my computer

    BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...