zondag 15 juni 2014

The outer border - De buitenste boord

At the moment, I'm jumping between two quilts: the yellow hexagon quilt and the HST quilt. Since I'm waiting for extra fabric for the hexagon quilt, it's back to the HST for now.

Momenteel spring ik van een quilt naar een andere: van de gele hexagoon quilt naar de HSt quilt. Vermits ik wacht op extra stof voor de hexagoon quilt, is het voorlopig terug naar de HST. As you can see, the HST quilt has 3 borders: a very narrow red one, a broad white one and finally a blue one. I have been busy quilting the white one these past weeks, but the blue one also needs to be quilted. 

Zoals je kan zien heeft de HST quilt 3 boorden: een hele smalle rode, een brede witte en tenslotte een blauwe. De afgelopen weken heb ik naarstig gequilt aan de witte boord, maar ook de blauwe moet nog gequilt worden.
a quilting template for the outer border
a quilting template for the outer border

This is the quilting template I made according to the pattern from Quilts Japan.
Dit is het quilttemplate dat ik maakte volgens het patroon van Quilts Japan.

a quilting template for the outer border

And this is how it looks on the back from the quilt with a first corner from the outer border quilted. I like it, although this means a lot of extra quilting hours will be needed.

En zo ziet het er uit van de achterkant met een eerste hoek van de buitenste boord gequilt. Ik ben er behoorlijk mee opgezet, alhoewel het nog heel wat extra uren quilten betekent.

4 opmerkingen:

  1. I really love how you're quilting the border. Most of the time my border fabrics are very busy prints, but I need to remember stitching shows up better on a simple border.:)

    BeantwoordenVerwijderen
  2. oh, my!!! This is absolutely stunning. Makes me really want to do some hand quilting.

    BeantwoordenVerwijderen
  3. The quilting is beautiful. There is nothing like hand quilting.

    BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...