zondag 3 april 2016

Barkcloth cushions- Kussens van barkcloth

After being absent for a while, I'm taking a slow start by making some cushions for the living room. Not being able to sew past the year hasn't prevented me from buying fabric and so I had the perfect fabric in stock: Jessica Jones' Time Warp collection.

Na een tijdje afwezig te zijn geweest, neem ik een rustige start door een paar kussens te maken voor de woonkamer. Het afgelopen jaar was ik misschien niet in staat om te stikken, maar stofjes kopen was geen probleem. Daardoor had ik de perfecte stof in huis: de Time Warp collectie van Jessica Jones.


Barkcloth was new to me, but I was very pleasently suprised. After prewashing the fabric, it became even softer while retaining a certain glow.

Barkcloth (naar het schijnt is de vertaling "neushoorndoek" maar dat lijkt me toch heel erg vreemd) was nieuw voor me, maar ik was aangenaam verrast. Alle stoffen werden voorgewassen en daardoor werden ze nog zachter maar toch behielden ze een zekere glans.

I wanted cushions with piping, and looked for a tutorial. This one, from Oon (in Dutch, but with pictures) is the one I used. And so, after first spending some time on buying zippers and making the piping, I was able to make the actual cushions.

Ik wou graag kussens met paspel en zocht rond voor een tutorial. Deze, van Oon, heb ik uiteindelijk gebruikt. En na wat tijd gespendeerd te hebben aan het kopen van ritsen en het maken van de paspel, kwamen uiteindelijk de kussens tot stand.

 

Putting the zipper in wasn't too difficult (although I did have to redo it once or twice) and I'm very pleased with how the zipper and the cushions turned out.

De rits in de kussens zetten was niet al te moeilijk (al moest ik wel een keer of twee herbeginnen soms) en ik ben erg tevreden met hoe de rits en de kussens eruitzien.And here the cushions where they will live from now on. I used the interior from the orginal cushions, bought with the sofa and in the same grey fabric. The new fabric is a lot lighter and it really makes a difference in this north-orientated room.

Hier zijn de kussens in de zetel waar ze vanaf nu zullen gebruikt worden. Ik gebruikte de binnenkant van de originele kussens, gekocht samen met de zetel in dezelfde grijze stof. De nieuwe stof is veel lichter en dat maakt echt een verschil in deze noordelijk gelegen kamer. 
Now I have to have my sewing machine serviced, because I experienced some issues with it. Hopefully, it won't be too serious because I'm really looking forward to sewing and quilting again.

Nu moet ik mijn naaimachine binnenbrengen voor onderhoud, want ik heb een paar problemen ondervonden. Hopelijk is het niet te ernstig want ik kijk er naar uit weer te stikken en te quilten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...