zondag 10 april 2016

Working on my bee quilt - Werken aan mijn bee quilt

Remember this quilt?

Herinner je je deze quilt nog?


This quilt is the result of my participation in a quiltbee (you can read my previous posts on it by clicking on the tag "quiltbee"), but I haven't worked on it since 2014. I wanted to add borders, and decided to add a first border made of an orange peel pattern. I planned to appliqué all the orange peels on the border, but after spending some frustrating hours on six peels with equally frustrating results I adopted a different technique: I used Vliesofix to iron the peels on the fabric.

Deze quilt is het resultaat van mijn deelname aan een quiltbee (je kan de vorige posts lezen door te klikken op de tag "quiltbee"), maar ik heb er sinds 2014 niet meer aan gewerkt. Ik wou randen toevoegen, en besliste een eerste boord te maken met een patroon van blaadjes. Eerst zou ik alle blaadjes met de hand naaien op de achtergrondstof, maar na enkele frustrerende uren aan zes blaadjes besteed te hebben, met een even frustrerend resultaat, veranderde ik het geweer van schouder: ik gebruikte Vliesofix om de blaadjes op de stof te strijken.

Here you see the difference between the appliqué peels (lower row) and the Vliesofix ones (upper row).

Hier zie je het verschil tussen de opgenaaide blaadjes (onderste rij) en de Vliesofix blaadjes (bovenste rij). 

After ironing them on, I sewed all around them to be sure they won't come loose. This is how it looked before sewing around...

Nadat de blaadjes gestreken werden, stikte ik er voor alle zekerheid nog eens helemaal rond. Zo zag het eruit voor ik er rond stikte...

And this how it looks now.
En zo ziet het er nu uit.
And this is how the quilt looks now, with one side of the first border added.

En dit is de quilt in zijn huidige versie, met één zijde van de eerste boord erbij.

Many more orange peels to make, so I'll focus on this project the next weeks.

Er zijn nog veel blaadjes te maken, dus dit project zal me zeker de volgende weken bezighouden.

1 opmerking:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...