maandag 3 september 2012

Bij een quiltbee - In a quilting bee

Last June, I was at the Fat Quarterly Retreat in London. After the retreat, a quilting bee was set up through Flickr, with mostly people who were also at the retreat. Many of them, myself included, had never been in a bee and were looking forward to joining one.

In juni ging ik naar de Fat Quarterly Retreat in Londen. Als gevolg daarvan werd via Flickr een quilting bee samengesteld, met vooral personen die ook op de retreat aanwezig waren. Veel daarvan, mezelf incluis, hadden nog nooit deelgenomen aan een bee en wilden dat graag eens proberen.

Now I know that readers from the USA and Britain and Australia know exactly what a bee is and will therefore think it quite unnecesseray to explain it, but many people in Belgium have no idea what it is, so this bit is for them. The idea behind is bee is very old. Basically, it's the gathering of people to accomplish a task. In the past, these tasks were often major jobs, such as harvesting or building a barn. Or making a quilt. Not that making a quilt is still a major job, thanks to the invention of sewing machines, but it certainly used to be very time consuming. A modern bee is very often a very international group, keeping in touch through internet. Most quilters in this bee are from Europe.

Het idee achter zo'n bee is al honderden jaren oud. Het is eigenlijk de bedoeling een groep mensen samen te brengen om een lastige of tijdrovende taak sneller vooruit te laten gaan. Oogsten bijvoorbeeld, of een schuur bouwen. Of een quilt naaien, in dit geval. Niet dat een quilt maken nu nog zo tijdrovend is dankzij de naaimachines, maar vroeger was dat zeker wel het geval. Een moderne bee is vaak een heel internationaal gezelschap dat via internet contact houdt. In dit groepje zitten vooral Europese quilters, kwestie van het toch wat overzichtelijk te houden (en de postkosten onder controle te houden).

Every month, one member or queen bee, gives all the others a task + the necessary fabrics. Everyone makes one or two blocks and sends them back to the queen bee. The fun part is that there's lots of variety and that you get to do blocks that you wouldn' t choose yourself or that you're hesitant to do. And the queen bee receives so many different blocks from everyone that the end result is always a very original quilt.

Elke maand stuurt één lid, de bijenkoningin van die maand, alle andere leden een opdracht + de nodige stoffen. Iedereen maakt een blok of blokken en stuurt het vervolgens weer terug. Het leuke is dat er veel afwisseling is en dat je dingen maakt die je nog nooit gedaan hebt of waar je zelf niet aan zou beginnen. Bovendien ben je als opdrachtgever steeds verrast door het werk van de leden en is het eindresultaat altijd een heel originele quilt.

These are the blocks I made for Linda, our queen bee for July. I'm very curious to see the end result!

Dit zijn de blokken die ik maakte voor Linda, die de bijenkoningin van juli was. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat!

2 opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...