zaterdag 10 november 2012

Een nieuw boek - A new book

A while ago I saw several beautiful quilts, all made from blocks from the book "5500 quilt block designs" by Maggie Malone. After spending some time on Amazon, I found a second-hand copy in the United States, for less than 15 euro! A week or so ago, it finally arrived on my doorstep.

Een tijdje geleden zag ik enkele mooie quilts die allemaal gemaakt waren op basis van blokken uit het boek "5500 quilt block designs" van Maggie Malone. Na wat speurwerk op Amazon vond ik een tweedehands exemplaar in de Verenigde Staten, voor minder dan 15 euro! Een week of wat geleden viel het hier in de bus.
The book gives an overview of possible quilt blocks, too many to choose from. There are no explanations on how to make the blocks, but unless you're an absolute beginner, that's not really a problem. There's enough inspiration in this book for many possible projects...

Het boek geeft een uitgebreid overzicht van mogelijke quiltblokken, het enige moeilijke is een keuze maken. er is geen uitleg over hoe je de blokken moet samenstellen maar tenzij je een absolute beginner bent is dat niet echt een probleem. Het biedt in elk geval inspiratie voor vele mogelijke projecten...


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...