zondag 12 mei 2013

A finished quilt! - Een afgewerkte quilt

After a day of quilting and spending an evening on the couch sewing the binding on, the green baby quilt was finished. I almost can't believe I actually managed to finish it on schedule, i.e. before the end of the weekend.
Na een dag quilten en een avond op de zetel doorbrengen om de boord eraan te naaien, is de groene baby quilt afgeraakt. En bijna niet te geloven, ik ben erin geslaagd voor het einde van het weekend, zoals gepland.
Green baby quilt finished
I quilted on both sides of the seams, in both directions. A simple quilt pattern, easy and fast.
 De quilt werd dubbel doorgestikt naast alle naden, in beide richtingen. Een simpel quiltpatroon, makkelijk en snel. 
Green baby quilt finished

Green baby quilt finished
Now, I'm not a big fan of making a backing for a quilt. in gact, I hate making the backings and it's one of the reasons my quilts take such a long time to finish. But I'm really pleased with this one, it's probably my favourite one of all the quilts I've made. I used the birth cards to enlarge the letters of the baby's name and used them to make fabric ones. I stitched the letters to the back and really like the result.

Ik heb een hekel aan het maken van achterkanten, dat is me er er meestal net te veel aan. Een reden ook waarom mijn quilttops zolang blijven liggen tot ze afgewerkt zijn. Maar over deze achterkant ben ik heel tevreden. Ik gebruikte het geboortekaartje om de letters uit te vergroten en op stof over te nemen.  Dat stikte ik dan vast op de achterkant. Best geslaagd, vind ik zelf.
Green baby quilt finished
Green baby quilt finished


For the binding I used a striped fabric in the same colours as the quilttop.
Voor de afwerkingsboord gebruikte ik een strepenpatroon in dezelfde kleuren als de quilttop. 
Green baby quilt finished
Finished quilt is 88cm (35") x  114cm (45") 


Now all there's left to do is wrap the quilt and give it to the new baby!

Nu nog netjes inpakken, en dan kan het quiltje afgegeven worden!

2 opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...