maandag 20 mei 2013

Flying geese - Vliegende ganzen

May is already more than halfway, so it was time to start on my bee-commitment for this month. Shevvy is queen bee and she asked for flying geese. I had never done flying geese before, but have a book explaining different techniques to make them. And after all, how hard can it be? You start with a rectangle and you finish with a rectangle.

De maand mei is al meer dan halfweg, dus meer dan tijd om aan de bee-opdracht van deze maand te werken. De bijenkoningin is Shevvy en zij vroeg flying geese. Dat is iets wat ik nog nooit had gedaan maar ik heb wel een handboek waarin verschillende technieken om ze te maken worden uitgelegd. Hoe moeilijk kan dat nu ook zijn, dacht ik in al mijn overmoed: je begint met een rechthoek en je eindigt met een rechthoek. Een kind kan de was doen.
FQR Kinky bee May (Shevvy)
Starting with a rectangle was the easy part. It also turned out to be the only moment my flying geese looked anywhere near a rectangle. I usually ended with a parallellogram or a trapezium, isosceles or otherwise (mostly otherwise). Some creative sewing was needed to make my geese fly somewhat  in formation.
Beginnen met een rechthoek was het makkelijke deel. Het was meteen ook het enige moment dat mijn vliegende ganzen nog enigszins de vorm hadden die ze eigenlijk moesten hebben. Meestal eindigde ik met een parallellogram of een trapezium, al dan niet gelijkbenig (meestal niet). Om de vliegende ganzen dus nog enigszins in formatie te laten vliegen was wat creatieve foefelare foefelare nodig. 
Shevvy asked for two block, and the first is a quite simple one. I used the leftover corners of the first one to make mini-geese for the second block. I started out with very ambitious plans for these, but somewhere halfway my mathematically challenged brain just blacked out. So I'm left with some of the mini-geese. I'll send them to Shevvy, maybe she'll be able to use them in the quilt.

Shevvy vroeg twee blokken, en het eerste blok is nogal rechttoe, rechtaan geworden. Voor het tweede blok gebruikte ik de restjes van het eerste blok om mini-gansjes te maken. Ik had op dat moment nog zeer ambitieuze plannen met die mini-blokjes, maar mijn zeer on-wiskundige brein heeft het op een bepaald moment gewoon laten afweten. Ik heb dus een paar mini-ganzen op overschot, hopelijk kan Shevvy ze nog gebruiken elders in de quilt.

FQR Kinky bee May (Shevvy)

1 opmerking:

  1. You could never tell that you haven't done flying geese before. These are beautiful and the tiny geese making up the larger geese inspired!

    BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...