donderdag 23 mei 2013

A finished scrappy quilt - een afgewerkte restjesquilt

One of my New Years resolutions for 2013 was turning some of the quilttops that were lying around on my attic, into real, finished quilts. I made a mosaic of 4 quilttops that in my eyes really deserved to be finished.

Eén van mijn goede voornemens voor dit jaar, was het afwerken van enkele quilttops die al even op mijn naaizolder rondslingeren. Ik maakte een mozaïekje met 4 quilttops die het echt wel verdienden afgewerkt te worden.

I managed to finish the first of these in January (the upper left one), to the delight of my daughter who now has a warm winter quilt. I have to confess that she often has to share it with me when I'm watching tv.

In januari slaagde ik erin één van deze quilts af te werken (die links boven), tot vreugde van de dochter, die nu een warme winterquilt heeft. Ik moet hier eerlijk aan toevoegen dat ik hem even vaak gebruik wanneer ik tv kijk.

In February, I started the mental preparation necessary to bring me in the right state of mind to be able to finish a second quilt. This scrappy quilt has been lying around since 2011. Its pretty big (71" x 71") and I was not really looking forward to machine quilting this thing. Sure it's faster, but what a struggle to get all this fabric through the machine. I find it actually a lot easier to hand quilt it.

In februari begon ik aan de mentale voorbereiding voor het afwerken van de tweede quilt. De restjesquilt ligt hier al te liggen sinds 2011. Hij is behoorlijk groot (180cm x 180cm) en ik zag er eigenlijk wel tegenop om die onder de machine te quilten. Tuurlijk gaat dat sneller, maar wat een gedoe om zo'n groot ding onder die naald te trekken en te sleuren, met als resultaat vaak scheve stiklijnen. Veel eenvoudiger eigenlijk om alles met de hand te quilten.
A finish!
So that's exactly what I did. I used perle cotton (again) in orange (again). The fact that I completely miscalculated the amount of perle cotton I would need to quilt my single girl quilt 2 years ago, means that orange will have to stay my favourite colour for some time to come.

En zo geschiedde. Voor de zoveelste keer gebruikte ik mijn geliefde coton perlé en voor de zoveelste keer in het oranje. Het feit dat ik me twee jaar geleden zwaar vergiste in het aantal perlé bolletjes dat ik nodig zou hebben voor mijn single girl quilt betekent dat oranje garen hier nog enkele jaren favoriet zal blijven.
A finish!

The quilting was kept really simple. I followed the pattern of the quilt and quilted through every second line. The Free Spirit fabric for the back was a bargain at 6 euro/metre.

Het quilten bleef eenvoudig. Ik volgde het ruitpatroon van de tekening en liet telkens één rij tussen. Op de achterkant geeft dat een leuk effect. De stof voor de achterkant, een Free spirit stofje, kon ik voor 6 euro/m op de kop tikken.
A finish!

A finish!
The colours of this quilt are pretty insane. But that's the great thing about it: you can just throw all your scraps together and the result will still be a fun looking quilt.
De kleuren van deze quilt zijn echt wel behoorlijk heftig. Het leuke eraan is dat je werkelijk alle je restjes samen kan klutsen en het resultaat blijft leuk.
A finish!Speaking of Flickr: I'm very dissapointed in their new version, especially because they now completely neglect the community aspect of the site. Shame on you, Flickr.

Over Flickr gesproken: ik ben zwaar teleurgesteld over hun "opgeleukte" nieuwe versie, vooral omdat het sociale aspect van de site nu compleet wordt verwaarloosd. Foei, Flickr.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...