donderdag 5 september 2013

Making flowers - Bloemen maken

Of all the blocks I've made for the Green Tea quilt, these flowers blocks were without a doubt the most challenging ones. I'm normally not too bad with curvy blocks and always use my machine to stitch everything together, using a million pins if necessary, but the first block proved impossible to handle on my sewing machine. I had no other option but to hand-sew it.

Van alle quiltblokken die ik al gemaakt heb voor de Green tea quilt, zijn deze bloemen zonder enige twijfel de lastigste geweest. Normaal gezien ben ik niet zo slecht in het stikken van bochten, wat altijd machinaal gebeurt, indien nodig met de hulp van een miljoen spelden. Maar het eerste blok bleek te moeilijk om met de machine te naaien, dat moest dus met de hand gebeuren.
Green tea flower blocks
As I don't like hand-sewing, I made an extra effort on the second block. Surely it must be possible to make it using the sewing machine? It probably took double the time from the first block, but I succeeded.

Vermits ik geen fan ben van naaien met de hand, werd een extra inspanning geleverd voor het tweede blok. Het moet toch mogelijk zijn om dat met de machine te stikken? Het duurde waarschijnlijk dubbel zo lang als het eerste maar uiteindelijk lukte het.
Green tea flower blocks

The third block was easier, after the experience of the two first ones. And in spite of all the trouble they gave me, I'm pleased with the result.

De derde bloem was makkelijker, na de ervaringen met de eerste twee. En ondanks al het gefoeter ben ik echt wel opgezet met het resultaat.
Green tea flower blocks

Green tea flower blocks

These are blocks n°s 18, 19 and 20, 28 more to go.
Dit zijn blokken nr. 18, 19 en 20, nog 28 te gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...