zondag 8 september 2013

Open Monuments Day - Open Monumentendag

Normally this blog is only about sewing and quilts, but for once I'll make an exeption because today was Open Monuments Day. That means that many monuments, including ones that are privately owned and normally not open to the public, can be visited. We were in Hasselt, the capital of the province of Limburg in the east of Belgium. We visited several places, but I'll limit this post to a single one: the old prison that has been completely renovated and transformed to house the Law faculty of the local university. 

Normaal gezien gaat deze blog enkel over stikken en quilts, maar voor één keer maak ik graag een uitzondering. Vandaag was immers Open Monumentendag en wij brachten die door in Hasselt. We bezochten verschillende plaatsen, maar in deze post beperk ik me tot één enkele: de oude gevangenis die compleet gerenoveerd en getransformeerd werd om er de rechtenfaculteit van de Universiteit Hasselt in onder te brengen.
(Picture from the website of the Regie der Gebouwen)

Construction started in 1855 on the outskirt of the town according to the principle of panopticon, meaning that the building had a star-like shape to allow the prison guards to monitor all the corridors from the central part. Due to a construction mistake, this was never possible in this prison. There were 58 cells for inmates. I think it was bought by the university at the beginning of this century.

De bouw van de oude gevangenis begon in 1855 aan de rand van de stad volgens het panopticonprincipe, waarmee bedoeld wordt dat de ruimte werd ingedeeld in de vorm van een ster met in het midden plaats voor een bewakingsruimte, die van daar alle gangen met cellen in de gaten konden houden. Omwille van een constructiefout was dit in de oude gevangenis echter nooit mogelijk. Er waren 58 cellen. De universiteit kocht het gebouw in het begin van deze eeuw, vermoed ik.
(Picture from the website of the Regie der Gebouwen)It still looks quite fortress-like from the outside.
Van de buitenkant ziet het er nog altijd uit als een fort.
But the central part of the star is a bit more welcoming now and leads to several auditoria and to the corridors with the former cells.
Maar het centrale gedeelte van de ster is wat uitnodigender geworden en leidt naar verschillende auditoria en naar de vroegere cellengangen.

The cells themselves have been transformed into study cells. This was how an original cell looked.
De cellen zelf werden omgebouwd tot  studie cellen. Zo zag een originele cel er uit.
(Picture from the website of the Regie der Gebouwen)
And this is a study cell. The doors have all been replaced by glass doors to avoid feeling being locked up. My son sure could use one of these to keep him from being distracted while studying. Maybe I should build one of these in the garden.
En dit is een studie cel. De deuren werden vervangen door glazen deuren om te vermijden dat je je opgesloten voelt. Mijn zoon zou zo'n cel wel kunnen gebruiken om niet afgeleid te worden tijdens het studeren. Zou ik er zo niet eentje in de tuin kunnen bouwen?
Other original elements were also kept. This is the entrance to the administration office. Not the best part of the renovation I reckon. Fancy having to come here on your first day as a student. Very welcoming.
Ook andere originele elementen werden behouden. Dit is de toegang naar het administratief gedeelte. Niet het meest geslaagde gedeelte van de renovatie, dunkt me. Niet echt gezellig om hier op je eerste dag als student "verwelkomd" te worden.
This is a more fun detail: all the glass has this design on it. Maybe an idea for a quilt?
Dit is een leuker detail: op alle ramen en glazen deuren vind je deze tekening terug. Misschien een idee voor een quilt?


A somewhat unusual post but then this was an unusual building!
Een wat ongewone blogpost maar dit was dan ook een ongewoon gebouw!

1 opmerking:

  1. Dank je wel voor het mooie verhaal! Ik houd enorm van oude gebouwen. Schitterend om te zien dat veel originele elementen zijn behouden. Bij ons in Nederland is het komend weekend open monumentendag. En wij gaan ook op pad. Groetjes, Annemarie

    BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...