zondag 8 december 2013

Giveaway Winner!

This morning was the last morning to participate in the givaway, so once the clock showed 11.00 o'clock, I printed all the comments, made individual cuts, folded everyone of them and put them all together in a bowl.

Vanmorgen was de laatste dag om mee te doen aan de giveaway, dus eenmaal 11.00 uur voorbij, printte ik alle commentaren, sneed ze in individuele stukjes, plooide ze allemaal toe en legde ze in een kom.
Then I had to wait for my son to come down from his room (exams are coming closer, so even Sundays are spent learning now), since the innocent hand I was planning to use is attached to his body.

Daarna moest ik wachten op mijn zoon, die op zijn kamer zat te studeren (de examens komen dichterbij, dus zelfs op zondag moet er nu gewerkt worden), want de onschuldige hand die zou gebruikt worden hang vast aan zijn lichaam.

And here he is getting ready to pick a comment....
Hier maakt hij zich klaar om een commentaar te kiezen...And the winner is Susanne from Fadensinn!
En de winnaar is Susanne van Fadensinn!

Congratulations Susanne! I send you an email, please let me know the fabrics of your choice and I'll post them to you as soon as possible.

Proficiat Susanne! Ik stuurde je een email, als je me je laat weten welke stoffen je kiest, stuur ik ze zo snel mogelijk op.

4 opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...