vrijdag 27 december 2013

What? December 27??

If you have any idea where these past three weeks have gone, please let me know. Last time I checked, December had just started. And these past days were the first of this month there was time to do some sewing.

Als er iemand weet waar de afgelopen drie weken naartoe zijn, dan mag die het komen zeggen. De laatste keer dat ik op een kalender keek, was het nog maar begin december. En de afgelopen dagen waren de eerste van de maand met wat tijd om te naaien.

I'm still happily working on the Green Tea quilt blocks. Progress is slow, but the good news is that more than half of the blocks are done. The bad news is that almost all of the appliqué ones still have to be made. And me and appliqué, we're not good friends. I prefer using my sewing machine.

Ik werk nog altijd goedgemutst aan de Green tea quiltblokken. Het gaat langzaam vooruit, maar het goede nieuws is dat meer dan de helft van de blokken af zijn. Het slechte nieuws is dat de resterende blokken bijna allemaal appliqué zijn. En ik en appliqué, wij zijn geen goede vriendjes. Geef mij maar de naaimachine.

And so this block was completely machine stitched. Not that that was any faster then doing it all by hand because I had to use a thousand pins to keep those curves under control, but I still prefer this method.

Ook dit blok is volledig machinaal in elkaar gezet. Niet dat dat sneller gaat dan met de hand, want ik heb wel duizend spelden gebruikt om de bochten onder controle te houden, maar toch doe ik het liever zo.
Green Tea and Sweet Beans quilt
The center of the block is a beauty and so is the fabric for the big triangles, but in hindsight I should have chosen a different colour for the middle leaves. It's a bit too orange-y now I think.

Het middengedeelte is echt prachtig en ook de stof aan de zijkant is mooi, maar achteraf bekeken had ik een andere kleur moeten kiezen voor de middelste bloemblaadjes. Nu geeft het wel een heel oranje indruk allemaal samen. 
Green Tea and Sweet Beans quilt

This is block nr. 30, 18 more to go.
 Dit is blok nr. 30, nog 18 te gaan.

Work on the next block has already started. It's an appliqué one, the clam shells. I finished half of it by the end of the day, so I hope to have it finished by the end of the weekend.

Het volgende blok wordt er eentje met appliqué, vroeg of laat moest het er van komen. Tegen het einde van de namiddag was het half af, dus ik hoop dat het tegen het einde van het weekend helemaal achter de rug is. 
Green Tea Clam shell block


2 opmerkingen:

  1. Anne your blocks are all beautiful and I can't wait to see the finished result. I have made a vow not to start any new quilts until I have finished all the ones I have already started, but I have this pattern and one day hope to do it .Happy New Year to you and your familyxx

    BeantwoordenVerwijderen
  2. I love your blocks and your fabric choices so much!
    Happy New Year Anne!!

    BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...