woensdag 20 juni 2012

An old new project - Een oud nieuw project

Last year, I made this quilt top, and I had lots of scraps left over. I have been eyeing them for a whole year now, and the time has come to take action and do something about the overflowing scrap box.

Vorig jaar maakte ik deze quilttop, en ik had massa's restjes over. Al een gans jaar denk ik aan al die restjes en wat ik ermee kan doen, en nu is echt wel de tijd aangebroken om actie te ondernemen en de restjesdoos tot normale proporties terug te leiden.

I decided to keep the colours together this time, so I sewed all the greens, and the blues, and the other ones together in rows of three. After that, I cut them to the size of a square. First I wanted to mix the colours randomly, but it became a bit too messy. So I made a bigger block by joining 4 squares of the same colour together.

Deze keer wou ik kleur per kleur houden, dus al de groene, en de blauwen, en alle andere kleurtjes werden per drie aan mekaar gestikt . Daarna sneed ik er vierkanten van. Eerst was ik van plan alle vierkantjes zomaar door mekaar en naast mekaar te zetten, maar dat werd wat druk. Dus maakte ik een groter blok, van vier vierkanten van dezelfde kleur samen.


I will add white sashing between the blocks, to give the blocks some breathing space. I hope the top will be finished this weekend and I have already decided on the backing fabric too.

Ik ben van plan witte stof tussen de blokken te plaatsen, zodat ze wat ruimte krijgen om te ademen. Het blijft nogal een drukke bedoening. Hopelijk raakt de top af dit weekend en ik heb ook al beslist welke stof ik zal gebruiken voor de achterkant. Dat verhoogt in elk geval de kans dat ik deze quilt helemaal afwerk!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...