zondag 24 juni 2012

Scrappy quilt top - Restjes quilt top

 First there was this. And then there was that. But even after that there was still a huge amount of this, so it was time for another scrappy quilt, made from 2,5" strips, cut from all my fabrics.

Eerst was er dit. En dan was er dat. Maar zelfs na dat was er nog steeds een enorme voorraad van dit over. Het was duidelijk tijd voor een tweede restjes quilt, gemaakt van strips van 2,5 inch breed (ongeveer 6 cm), die ik vorig jaar van al mijn stofjes sneed.

I pieced all the strips together to blocks, made my colour choices, and then decided I wanted a little block in between the white sashing, on the corner of every block. It took me hours to decide on the fabric, but I finally picked a red Bliss fabric. I fussy cut all the flowers so every block is the same. Some order in the chaos.

Ik heb alle restjes samengestikt tot blokken, heb mijn kleurenkeuzes gemaakt, maar vond dan dat ik tussen elk blok nog een klein extraatje wou doen. Daarvoor moest ik natuurlijk weer op zoek gaan naar het juiste stofje, een opdracht die me even zoet hield. Uiteindelijk besliste ik een rode print van de Bliss lijn te nemen, omwille van het bloemenmotief. Die heb ik allemaal één per één netjes uitgeknipt, zodat ze allemaal identiek zijn. Wat orde in de chaos.
And this is the whole quilt, well, allmost. No-one was available to hold it to take the picture, so the roses had to step in. The bees weren't pleased, buzzing furiously under the quilt. I wisely decided to take only two pictures.

En dit is de quasi volledige quilt. Niemand was beschikbaar om als kapstok te fungeren zodat ik een foto kon maken, dus moesten de rozen een handje toesteken. De bijen waren er niet echt mee opgezet, dus heb ik de foto-reportage wijselijk kort gehouden.

Quilting will be very simple on this one, I think it's already busy enough. So simple straight lines will be the best option.I hope to get this done next weekend.

Deze quilt zal heel eenvoudig gequilt worden, want de top is al druk genoeg. Simpele rechte lijnen zijn ongetwijfeld de beste optie. Volgend weekend hoop ik hem af te hebben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...