vrijdag 31 augustus 2012

Back to normal - De draad weer oppakken

 It takes some time to get used to the normal rhytm of everyday life after the holidays, especially when you've spent them abroad, far away from home. Weeks without internet access, often even without cellphone coverage, it helps to get rid of computer addiction. No, it's not necessary to check your mails daily. And no, you don't have to read all the blogs you follow at least once a week. And it's even less essential to post a new message on your own blog twice a week.

Het is even wennen om na een lange vakantie in het verre buitenland de draad weer op te nemen. Letterlijk en figuurlijk. Een aantal weken zonder internet -en soms zelfs zonder GSM ontvangst- helpen om af te kicken van computerverslavingen. Neen, het is echt niet noodzakelijk om elke dag je mails te checken. En neen, het is ook niet verplicht om wekelijks alle blogs die je volgt te lezen. En het is nog minder noodzakelijk om jezelf op te leggen minstens twee maal per week een bericht te posten op je eigen blog.

In other words: not much was done here, these holidays. The sewing machine looks abandoned, the design wall hasn't changed a bit compared to six weeks ago. But I must confess that I did some fabric hunting abroad. I even knew exactly what I wanted: the fabrics designed by Denyse Schmidt for the Spotlight shops. And not only did I find them, they turned out to be on sale! Half price for most of them, so I didn't even try to resist. I also bought some fat quarters in two local quilt shops in Gympie, Queensland. Those are the ones one the right side of the picture

Er werd met andere woorden niet echt hard gewerkt hier, deze vakantie. De stikmachine lag er verlaten bij, de ontwerpmuur ziet er nog exact hetzelfde uit als 6 weken geleden. Maar... er werd tijdens de buitenlandse trip wel jacht gemaakt op stofjes. En ik wist precies welke ik wilde: de stofjes die de Amerikaanse ontwerpster Denyse Schmidt maakte voor de Spotlight-winkels. En ik had nog het geluk dat ze bijna allemaal aan halve prijs werden verkocht! Ik kocht ook nog enkele stofjes in twee winkels in Gympie, een kleine stad in Queensland. Die staan rechts op de foto.
 A crochet shop in Marcoola had some gorgeous Indian silk on sale. I bought two skeins in a deep, rich orange and hope to make a scarf out of them this winter.

In een haakwinkel in Marcoola zag ik bovendien prachtige strengen Indische zijde. Ik kocht twee strengen in diep oranje en hoop er deze winter een sjaal van te haken.


Once back home, there was a letter to anounce the closing of my local quilt shop, 't Lappenmandje, by the end of January. What a pity, but I do hope that Monique will be able to fulfill her wish and spend more time with her family.

Na terugkeer thuis waren er ook minder leuke berichten. Er lag een brief met het bericht dat mijn lokale patchworkwinkel, 't Lappenmandje, ermee stopt eind januari 2013. Erg jammer vind ik dat, maar ik hoop van ganser harte dat Monique en haar man dan meer tijd voor zichzelf zullen hebben.

And finally, our beautiful ginger tomcat broke a leg during our absence. For several reasons, the only option was to amputate his broken leg. And so we have a hop, skimp, jump cat now, who is learning to keep his balance on three legs. His amputated leg is still looking a bit freakish, but that's mostly because his fur hasn't grown back yet. I'm not a big fan of hairless cats. He's sleeping a lot in the sofa now, so I'll have to make some more catquilts.

En tenslotte is onze mooie rosse kater er tijdens onze afwezigheid in geslaagd een poot te breken. Om verschillende redenen was de enige mogelijke oplossing zijn gebroken poot te amputeren. En dus hebben we nu een huppelkater, die er stilaan in slaagt zijn evenwicht te bewaren op drie poten. Zijn geamputeerde poot ziet er nu nog wat eng uit omdat zijn pels nog niet teruggegroeid is. Ik ben geen grote liefhebber van naaktkatten. Hij ligt nu vaker te slapen in de zetel en ik moet dus dringend nog enkele kattenquiltjes maken.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...