zondag 2 juni 2013

Flowers and more flowers - Bloemen en meer bloemen

Finally! Finally the weather did what it's supposed to do in spring and gave us a beautiful sunny weekend. Many hours were spent in the garden, that had been badly neglected because of all the rain these last weeks. Even a small city garden like mine needs some TLC once in a while and I was very happy to be able to give it just that this weekend.

Eindelijk! Eindelijk deed het weer wat het verondersteld wordt te doen in de lente en zorgde het voor een mooi zonnig weekend. Er werden dan ook behoorlijk wat uren in de tuin doorgebracht, want die was na al de regen van de afgelopen weken dringend aan wat onderhoud toe. Zelfs een kleine stadstuin als de mijne vraagt af en toe wat aandacht, en ik was maar al te blij die dit weekend te kunnen geven.

The flowers basked in the sun, ready to bloom
De bloemen koesterden zich in de zon, klaar om in bloei te komen
Spring in my garden

Some flowers are already showing their beauty
Voor sommige bloemen is het al zover
Spring in my garden

Others are almost past their prime
En andere zijn al voorbij hun hoogtepunt
Spring in my garden

It seemed logical to stick to the flower theme, so I finished the Lily-block from the Green tea quilt.

Het was logisch om in het bloementhema te blijven, en dus werkte ik de lelie-blok van de Green Tea quilt verder af.
This is how it started
Het begon zo
Green Tea and Sweet Beans: Lily block

And then it became this
En daarna werd het zo
Green Tea Lily Block

Finished!
Klaar!
Green Tea Lily block

This is the 16th block for this quilt, 32 more to go.
Dit is het 16de blok van deze quilt dat af is, nog 32 te gaan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...