donderdag 22 november 2012

Quilt bee (november)

November is Carol's month in our quiltbee and she asked for + and X blocks. All the + are made from red Oakshott cottons, and she provided plenty of red (and some grey, blue and black too) fabrics to choose from for the X parts. 

November is Carol's maand in de quiltbee. Zij vroeg + en X blokken in rode tinten. Alle + zijn gemaakt van rood Oakshott katoen, voor de X gaf ze een ruime selectie rode stoffen mee, met af en toe wat grijs, zwart en blauw.
You can find a tutorial for making this block here, on Amy "Badskirt" 's blog, one of the most inspiring blogs I know. Amy's fabric choices and colour inspirations are just amazing, always very original and modern. A couple of years ago, Amy used these blocks and, as always, everyone followed her lead and soon they were all over blogland (you can find some examples on Flickr, here, here and here) and they remain popular.

Een tutorial voor het maken van dit + en X blok vind je hier, op de website van de zeer creatieve "Badskirt" Amy, één van de meest inspirerende blogsters die ik ken. Haar stoffen- en kleurencombinaties zijn altijd heel origineel en bijzonder hip. Een paar jaar geleden lanceerde Amy de rage van de + en X blokken (voorbeelden ervan vind je op Flickr, bijvoorbeeld hier en hier en hier), en ze blijven populair. 
For me it was a first and I can only recommend them. The blocks came together really quick, although the fact that Carol precut lots of the fabric also might have something to do with that. Thanks Carol!

Voor mij was het de eerste keer dat ik ze maakte, en ik kan ze alleen maar aanraden: in een mum van tijd stik je ze aan mekaar, alhoewel het feit dat Carol veel stofjes had voorgesneden ook wel zal geholpen hebben. Bedankt Carol!
 December is our month off in the quiltbee, but January is my month! I decided on the block a couple of weeks ago and ordered the background fabric today. Fingers crossed now that it'll look as good in real life as in the picture, or else I'll have to start again from scratch.

December hebben we vrij in de quiltbee, maar januari is mijn maand! Ik heb enkele weken geleden al beslist wat ik zal laten maken en heb vandaag mijn bestelling geplaatst voor de achtergrondstof. Hopelijk valt ze in het echt even goed mee als op de foto, want anders moet ik weer helemaal van nul beginnen.

woensdag 14 november 2012

Een Malabrigo sjaal - A Malabrigo scarf


Every day, I take the train to work. 20 minutes in the morning and 20 minutes again in the evening without anything to do or anywhere to go. The ideal moment in other words for a "train project". As sewing is rather difficult on a train, I decided on crochet.

Dagelijks neem ik de trein naar het werk. Elke ochtend en avond een goede 20 minuten die in ledigheid doorgebracht worden. Ideaal kortom om een "treinproject" te maken. Stikken is nogal moeilijk op de trein, dus zou het haken worden. 
 

I bought these skeins of wool last May. The green Malabrigo was used to make a Moebius-cowl, now it was the blue Malabrigo's turn. A scarf, again, because I don't really know how to crochet. So the only option I have is to make a square or a rectangle.

Een hele poos geleden kocht ik deze strengen wol. Van de groene Malabrigo maakte ik ondertussen al een Moebius-sjaal, nu was de blauwe Malabrigo aan de beurt. Weer een sjaal, want eigenlijk kan ik helemaal niet haken. Altijd rechtdoor is dus de enige optie die ik heb.
I wanted to make a different model as the previous one, so I made a scarf instead of a cowl, and used a different stitch. I found this model, and felt pretty confident about the fan stitch. And it proved doable, even for a crochet dummy like me.

Om het toch wat verschillend te maken van de groene sjaal, koos ik ditmaal niet voor een lus maar een rechthoek, en een verschillende steek. Mijn oog viel op dit model, en zo'n waaiersteek, dat zag ik helemaal zitten. En het bleek nog doenbaar ook, voor een haakdummy als ik.
I only had two skeins of the wool, so the scarf is pretty short. I've already decided on this one for my next trainproject, but I'll crochet it instead of knit. From short to super long, and it's bound to keep me busy for quite some mornings and evenings on the train.

Ik had maar twee strengen wol, dus de sjaal werd behoorlijk kort. Voor een volgend treinproject heb ik mijn oog al laten vallen op deze sjaal, maar ik zal die wel haken en niet breien. Van kort naar heel lang, 't is weer wat anders. En het zal me weer heel wat ochtenden en avonden bezighouden op de trein. 

zaterdag 10 november 2012

Een nieuw boek - A new book

A while ago I saw several beautiful quilts, all made from blocks from the book "5500 quilt block designs" by Maggie Malone. After spending some time on Amazon, I found a second-hand copy in the United States, for less than 15 euro! A week or so ago, it finally arrived on my doorstep.

Een tijdje geleden zag ik enkele mooie quilts die allemaal gemaakt waren op basis van blokken uit het boek "5500 quilt block designs" van Maggie Malone. Na wat speurwerk op Amazon vond ik een tweedehands exemplaar in de Verenigde Staten, voor minder dan 15 euro! Een week of wat geleden viel het hier in de bus.
The book gives an overview of possible quilt blocks, too many to choose from. There are no explanations on how to make the blocks, but unless you're an absolute beginner, that's not really a problem. There's enough inspiration in this book for many possible projects...

Het boek geeft een uitgebreid overzicht van mogelijke quiltblokken, het enige moeilijke is een keuze maken. er is geen uitleg over hoe je de blokken moet samenstellen maar tenzij je een absolute beginner bent is dat niet echt een probleem. Het biedt in elk geval inspiratie voor vele mogelijke projecten...


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...