zondag 16 maart 2014

Basting the quilt - Een quiltsandwich maken

Just a few pictures to show the basting process of my HST quilt.
Enkele fotos om het vorderingsproces van de quiltsandwich te tonen.
Basting
Pins pins pins and more pins
Spelden spelden spelden en nog eens spelden
Basting
 I started handquilting the quilt this evening and hope I'll be able to finish it by the end of spring.
Vanavond begon ik het handquilten. Dat zal ongetwijfeld de ganse lente in beslag nemen.
Basting
Back to work tomorrow, for a busy week. I'm looking forward to being able to quilt an hour or so every evening.
Morgen terug aan het werk, voor een drukke week. Hopelijk kan ik elke avond een uurtje quilten.

zaterdag 8 maart 2014

A finished HST quilttop - Een afgewerkte HST quilttop

Here it is: a finished quilttop! The last stems, flowers and leaves were added over the past weeks, as was the final blue border, to make this pretty big quilt (225cm x175 cm).

Hier is ie dan: een afgewerkte quilttop! De laatste stengels, bloemen en bladeren werden aangebracht in de loop van de voorbije weken, net zoals de laatste blauwe boord, om tot deze behoorlijk grote quilt te komen (225cm x175cm). 
A finished quilttop

Sorry about all the pictures in this post, but I really like this quilt.
Sorry voor de vele foto's in deze post, maar ik vind deze quilt echt heel leuk.
A finished quilttop

Really, really, really like it.
Heel, heel, heel erg leuk. 
A finished quilttop

I found the pattern in Quilts Japan Magazine (March 2012 edition) and it had been on my mind ever since.
Het patroon komt uit Quilts Japan Magazine (editie maart 2012) en het sluimerde al sinds toen in mijn achterhoofd. 
A finished quilttop

I bought a variety of black and white fabrics and the blue flower fabric over a period of a year with this project in mind. The red fabric is an American Jane pindot fabric.

Ik kocht  in de loop van het afgelopen jaar een hoop verschillende zwart en witte stoffen en de blauwe bloemenstof met dit project in gedachten. De rode stof heeft kleine witte stipjes en is van American Jane.

A finished quilttop
I'm happy to see how it all came together
Ik ben heel opgetogen met hoe alles samen in de plooi viel
A finished quilttop

I have a piece of batting that I bought for another quilt, but I hope it's big enough for this one because I can't wait to start quilting.

Er ligt nog ergens een stuk vulling die ik kocht voor een andere quilt, maar ik hoop dat het groot genoeg is voor deze, want ik popel om aan het quilten te beginnen. 
A finished quilttop

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...