woensdag 30 juli 2014

Austria - Oostenrijk

We were in Austria last week, in the region of the lakes close to Salzburg. We visited the Kaisersvilla in Bad Ischl, where emperor Frans Jozef (Sisi's husband) signed the declaration of war to Serbia in 1914, the start of World War I.

Oostenrijk 2014

Oostenrijk 2014
We also saw beautiful christal clear lakes, like this small one

Oostenrijk 2014

and this bigger one

Oostenrijk 2014


This is the Wolfgangsee seen from the shore (and my daughter dipping her toes in the water)

Oostenrijk 2014


and here the same lake seen from the top of the Schafberg 

Oostenrijk 2014


me and my son on the Schafberg

Oostenrijk 2014

There were picture perfect villages too

Oostenrijk 2014

Oostenrijk 2014
and local customs and traditions, some cute

Oostenrijk 2014

and others, well, a bit weird to be honest

Oostenrijk 2014anyone need a cuckoo clock?

Oostenrijk 2014


And if you ever wondered why Austrians balconies look the way they dothis is why!

Oostenrijk 2014


I hope you had or will have a relaxing holiday too! For me, it's back to patchwork now :-)

zondag 13 juli 2014

La donna è mobile: making a quilt using the Rigoletto method

Have you ever heard of the Rigoletto method for making a quilt? No? Well, maybe that's because you're one of those people who plan their quilts. You make a design, choose the colours and the fabrics, count how much fabric you need, buy the exact amount of fabric, make time, cut the fabric, make the quilt, done.

Heb je al gehoord van de Rigoletto-methode om een quilt te maken? Nee? Wel, misschien is dat omdat jij één van die mensen bent die een quilt plannen. Je maakt een ontwerp, kiest de kleuren en de stoffen, berekent hoeveel stof je nodig hebt, koopt de exacte hoeveelheid benodigde stof, maakt tijd, knipt de stoffen, maakt de quilt, gedaan.

I'm not like that. I usually start with a plan in mind and start cutting my fabric, but then I discover I don't have enough fabric, so I change my plan, don't like the second fabric, change my plan again, order new fabric, wait 3 weeks for the fabric to arrive, oops don't have time to work on it once the fabric is there, change my plan again, and so on and on and on. As I insist there is a method to this madness,  I'm calling it the Rigoletto method. Verdi already knew it: la donna è mobile.

Ik ben niet zo. Meestal heb ik wel een plan ergens in mijn hoofd en begin ik de stof te snijden, dan ontdek ik dat ik niet genoeg stof heb, dus verander ik mijn plan, tweede stoffenkeuze is niet geweldig, opnieuw plan aanpassen, nieuwe stof bestellen, 3 weken wachten tot de stof er is, oeps geen tijd om aan de quilt te werken wanneer de stof aankomt, weer plannen aanpassen, enzovoort, enzovoort. Omdat ik er van overtuigd ben dat dit wel degelijk een methodische aanpak is, noem ik het de Rigoletto-methode. Verdi wist het al: la donna è mobile.The downside to the Rigolleto method is that it takes ages to finish a quilt. The upside is that there are plenty of surprises in the process of making a quilt. Some are good, others less so, but they all need creative solutions. And that is exactly what I like about it.

Het nadeel van de Rigoletto-methode is dat het een eeuwigheid duurt vooraleer een quilt af is. Het voordeel is dat er een heleboel verrassingen opduiken tijdens het maken van de quilt. Sommige zijn goed en andere vervelend, maar ze hebben allemaal creatieve oplossingen nodig. En dat is precies wat ik er leuk aan vind.

At the moment I am using this method on my hexagon quilt (deliberately of course) and as you can see it has changed a lot over the past weeks.

Momenteel gebruik ik deze methode voor de hexagoon-quilt (helemaal met opzet natuurlijk) en zoals je kan zien heeft die een heleboel veranderingen ondergaan de afgelopen weken.

This is how the quilt started...
Zo zag de quilt eruit in het begin...

And now for something completely different...

And then I did this...
En dan deed ik dit....
auditioning different background fabrics

And after looking at this picture in Brigitte Giblin's book, I'm trying something else again...
En nadat ik deze quilt zag in het boek van Brigitte Giblin, probeer ik weer wat anders...

Using the Rigoletto method to make a quilt

This fabric in the middle? Hmmmmm...
Deze stof in het midden? Hmmmm...

Using the Rigoletto method to make a quilt
Or this one?
Of deze? 

Using the Rigoletto method to make a quilt
Or maybe this one?
Of misschien wel deze?

Using the Rigoletto method to make a quilt

I like the last one, let's try it with a border.
Die laatste vind ik leuk, eens zien wat het geeft met een boordje er rond.

Using the Rigoletto method to make a quilt
I'm still searching for the perfect layout, I'll probably make changes again and it 'll take months before it's finished, but I'm so enjoying this method! And you? Are you a planner or a "donna"?

Ik zoek nog altijd naar de perfect layout, er volgen ongetwijfeld nog wijzigingen en waarschijnlijk duurt het nog maanden vooraleer de quilt af is, maar ik geniet zo van deze methode!  En jij? Ben jij een planner of een "donna"?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...