woensdag 31 oktober 2012

Fabrics - Stofjes

I received the most beautiful Japanese fabrics form Ayumi. I plan on using them for the "Green Tea and Sweet Beans" quilt, for which I bought Jen Kingwell's pattern some months ago. An Australian pattern, Japanese fabrics and the quilt will be made in Belgium. Three continents in one quilt and I didn't even have to leave home. Internet really has changed our world (I know, I'm from a generation that can still be amazed by that).

Ik heb prachtige Japanse stofjes ontvangen van Ayumi. De bedoeling is ze te gebruiken voor de "Green Tea and Sweet beans" quilt, waarvan ik Jen Kingwell's patroon gekocht heb een paar maanden geleden. Een Australisch patroon met Japanse stoffen, en de quilt wordt gemaakt in België. Drie continenten in één quilt, en allemaal geregeld van uit mijn luie zetel. Internet heeft toch echt wel de wereld veranderd (tsja, ik ben nu eenmaal van een generatie die daar nog steeds door kan verbaasd staan).
From top to bottom and left to right:
Van boven naar beneden en van links naar rechts:
1) Suzuko Koseki French daisy dots plaid blue
2) Suzuko Koseki French daisy dots plaid brown
3) Retro flowers on polka dots in purple
4) Retro flowers on polka dots in blue
5) Suzuko Koseki large polka dots aqua
6) Retro flowers on polka dots in red
7) Junko Matsuda for D's Selection colourful dots
8) Retro flowers on polka dots in navy
9) Kumiko Fujita text print in white

And some extra's Ayumi send me!
En een paar extra's die ik zomaar gratis en voor niets erbij kreeg van Ayumi!

vrijdag 26 oktober 2012

Blogger's Quilt Festival Fall 2012
It's the time of the year again when Amy hosts the Bloggers Quilt festival! If you came here through her site, welcome! I'm Anne, I've been quilting for a couple of years now, I buy way too much fabric, have way too many unfinished quilts but luckily, once in a while I actually manage to finish one!

I hesitated between two quilts, but finally decided to enter my Winnie-the Pooh quilt because of the story behind it and the hand quilting.

It all started with a colleague of mine who brought me an old pj of her daughter. A Winnie-the-Pooh pj that had been her daughters favorite for years and years. That same daughter had now graduated, had started working and had just bought a house. We decided to use the pj's as the starting point for a quilt that my colleague would give to her daughter when she would move into her new house, which gave me about six months to finish it. And so I started.

First I fussy cut all the different Winnie-the-Pooh drawings. They were in a soft greyish-green colour that coordinated really well, in my opinion, with blues, greens and purples from my stash. I used lots of solids because I didn't want to drown poor Winnie in busy prints.
There were 8 different scenes in all: Winnie up in a tree, Winnie trying to get in a tree, Winnie looking at something, all of them really cute. So I made 8 blocks, all roughly the same size and bound them in Kona snow. This was the finished quilt top:
But I wanted to do something more, somethin extra. After all, this was a special quilt. So I decided to hand quilt it with perle cotton. I love hand quilting with perle cotton. If you haven't tried it yet, you should! I adds a modern and at the same time a very soft touch to the quilt. I used several hues of green, blue and purple to make it interesting and decided on big circles as the quilting pattern.


 
For the back, I chose the same colours, while the binding is one of the solid blues I used in the log cabin blocks.

Now for the stats:
Finished quilt measures : 140cm x 170 cm (55″x 67″)
Special techniques used : fussy cutting
Quilted by : me
Best Category : Hand-quilted quilt, Throw quilt , Scrap quilt (too bad there isn't a pyjama quilt category...)

Thanks for visiting and have a lovely day!

woensdag 24 oktober 2012

Progress on Winding Ways - Vooruitgang met Winding Ways

Five more blocks for the Winding Ways quilt! Progress is slow because, to be honest, they are a bit boring to make...

Vijf blokken meer gemaakt voor de Winding Ways quilt! Het gaat wel traag omdat, eerlijk gezegd, de blokken wel tamelijk saai zijn om te maken...


zondag 21 oktober 2012

Lone Star in Field Study - Ster van Betlehem in Field Study

Some weeks ago, I decided to follow a Lone star patchwork course, organised by 't Wolwinkeltje, a local fabric shop. The first lessson was last week and I already had chosen my fabric at home: Field Study by the very talented Anna Maria Horner.

Enkele weken geleden schreef ik me in voor een cursus "ster van Betlehem" in 't Wolwinkeltje. Afgelopen week was de eerste lesavond. Ik had thuis al mijn stoffen gekozen: Field Study van de onnavolgbare Anna Maria Horner

 As always her fabrics make for many possible combinations and it's fun to see how even the large scale fabrics work well in these rather small diamond patches. The points of the star came together surprisingly fast and before I quite realised it, I had finished one point.

Zoals altijd combineren haar stoffen prachtig met mekaar en het is leuk om te zien hoe zelfs de stoffen met grote patronen goed verwerkt kunnen worden in de tamelijk kleine ruiten. De punten van de ster kwamen verrassend snel samen, en voor ik het goed en wel wist had ik één punt van de ster klaar.And then a second.

En dan een tweede.

 And then number three and four.

En dan nummer drie en vier.


Half a lone star in just a few evenings, I must say I was pleased with this result! The next lesson is in a month or so, and I will have to decide on my background fabric. Solid? Dots? A Field Study fabric? Decisions, decisions, so difficult to make decisions.

Een halve ster van Betlehem op enkele avonden tijd, het kan slechter! Binnen een kleine maand is de volgende les, hopelijk zal ik dan ook kunnen beslissen welke stof ik ga gebruiken voor de achtergrond. Effen? Bolletjes? Een stof van de Field Study reeks? Twijfel, twijfel.

vrijdag 19 oktober 2012

Quilt bee (october)

Amy was our queen bee for october. She asked for wonky log cabins, for which a certain amount of improv is necessary, not something I'm very good at. Nevertheless, I decided to completely go for it and had only "wonky" on my mind! The result may show that the "log cabin" part didn't get the same amount of attention...

Amy was de bijenkoningin voor oktober. Zij vroeg scheve log cabins, nogmaals een opdracht waar enige improvisatie welkom is, en dat is niet echt mijn ding. Ik besliste er echter helemaal voor te gaan en had enkel nog "schots en scheef" in gedachten, met als resultaat dat het "log cabin" gedeelte er wat aan in schoot...

We received nice green, purple, taupe and neutral fabrics to make the blocks. I usually struggle a lot with purple fabrics and often leave them out at the last minute. But Amy's selection had some gorgeous warm purples and the taupe fabrics made me want to run to the fabric shop and get some!

We kregen mooie groene, paarse, taupe en lichte stoffen om de blokken te maken. Ik heb het nogal moeilijk met paars en verwijder de kleur vaak op het laatste moment. In de selectie van Amy zaten echter een paar hele mooie warme tinten paars en de taupe stoffen waren gewoonweg prachtig en gaven onmiddellijk zin naar de winkel te gaan en er zelf ook te kopen.
This are the not-completely-finished blocks. I didn't get enough fabrics to make two finished blocks and Amy prefers to finish and square them herself. But it still feels a bit weird to send unfinished blocks...

Dit zijn de niet-helemaal-afgewerkte blokken. Amy had net niet genoeg stof opgestuurd en ze gaf er de voorkeur aan ze zelf af te werken en op maat te snijden. Maar het voelt toch wat raar om blokken op te sturen die niet af zijn...

donderdag 11 oktober 2012

winding ways quilt

These past few days I've been working on my winding ways quilt. I use a "Ruby Red" fat quarter pack from Oakshott. I managed to make enough blocks for one full circle of the pattern, and that gives a pretty good idea how the end result will look.

Afgelopen dagen heb ik verder gewerkt aan mijn winding ways quilt. Ik gebruik daarvoor een fat quarter pak "Ruby Red" katoen van Oakshott. Eindelijk kan ik één volledige cirkel maken met 9 blokken, dat geeft al een mooi idee van hoe het eruit zal zien. 

As I find it impossible to make good colour combinations without daylight, this project turns out to be ideal for long and dark winter evenings.  I just have to use every colour from the fat quarter pack, easy peasy. 

Dit is eigenlijk een ideaal project om te maken tijdens donkere winteravonden. Er moet namelijk helemaal niet nagedacht worden over kleurencombinaties, iets waarvoor ik absoluut daglicht nodig heb. Elk kleurtje uit het fat quarter pakket gebruiken, eenvoudiger kan het niet. 

As always, making a block takes a lot of time. Cutting included about an hour for every single block. Sometimes I think it would go faster if I sewed everything by hand. My plan is to have it finished by the end of winter, so you'll probably see it pop up from time to time on my blog.

Zoals gewoonlijk, het lijkt wel een mantra, neemt het maken van elk blok behoorlijk wat tijd in beslag. Knippen inbegrepen denk ik dat ik toch makkelijk een uur zoet ben met één enkel blok. Soms denk ik dat het sneller zou gaan als ik alles met de hand zou naaien. De planning is om deze quilt af te hebben tegen het einde van de winter, dus zal hij zeker nog af en toe opduiken op deze blog.

zondag 7 oktober 2012

Quilt bee

Finally I managed to finish the bee blocks for Ann from Denmark. She asked for two "converging corners" blocks from Ashley at "Film in the Fridge". You can find Ashely's tutorial for this block here, on her website.

Eindelijk kreeg ik de bee blokken af voor Ann uit Denemarken. Zij vroeg twee blokken volgens het model van de ‘Converging Corners’ van Ashley "Film in the Fridge". Een tutorial voor dit blok vind je hier, op Ashley's website.

 As always it took me a lot longer than I expected. I just can't hurry when I make a quilt block and take at least 10 minutes to think about every next step. Improv isn't easy for me, I think too much about everything. And that means making just 2 blocks takes me all day...

Zoals steeds heb ik er weer veel langer over gedaan dan eerst gedacht. Ik krijg het niet over mijn hart om snel-snel wat te doen en denk over elke stap 10 minuten na. Improvisatie gaat me niet makkelijk af, ik denk veel te veel na. En dan duurt het natuurlijk wel lang om 2 blokken te maken...


woensdag 3 oktober 2012

Chicopee

Denyse Schmidt did it again: she made yet another beautiful collection with Chicopee. It was impossible for me to resist, so here they are. The colours are modern and vintage at the same time and thats' what I love about them. I already know exactly what I'll make with them. But first I have to finish some bee blocks! I'm still working on Ann's blocks from september and now Amy's fabric for october already arrived..

Denyse Schmidt heeft weer een prachtige nieuwe collectie klaar: Chicopee. Zoals steeds kon ik er niet aan weerstaan. De kleuren zijn tegelijk retro en modern (zoals meestal bij haar) en ik weet al precies wat ik er mee zal maken. Maar eerst nog enkele beeblocks afwerken! Ik ben nog bezig aan Ann's blokken van september en gisteren had ik de omslag van Amy in de bus met de stoffen voor oktober...

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...