dinsdag 29 oktober 2013

Red and White quilt (Part IV)

Some days ago, the fabric needed to make the border for the red and white quilt arrived in my mailbox (I previously wrote about this quilt here, here and here). I had to find it on the internet because it was sold out in the shop where I bought a piece earlier. But after some searching I found it online and so was able to finish this quilt.

Een paar dagen geleden kwam de stof die ik bestelde voor de rand van de rood en witte quilt aan (vroegere blogposts over deze quilt vind je hier, hier en hier). Ik moest ernaar zoeken op het internet want in de winkel waar ik eerder een stuk kocht, was het uitverkocht. Gelukkig vond ik het nog online en kon zo de quilt afwerken.
Red and White quilttop finished
I used the lighter red fabric for the border, but added some red flower fabric in the middle and on the corners to complete the square pattern.

Ik gebruikte de lichtere rode stof voor de boord, maar bracht toch nog enkele stukken rode bloemenstof aan in het midden en aan de randen om het patroon van het vierkant te benadrukken.
Red and white quilttop finished
It finished at a generous 200cm x 200cm (79" x 79"). I did intend to hand quilt it but am doubting that now because of the size of the quilt. Maybe I should send it to a professional quilter instead? We'll see, I'll think about it.

De afmeting is 200cm x 200cm. Eigenlijk was ik van plan deze quilt met de hand te quilten, maar nu twijfel ik omwille van de grootte van de quilt. Misschien zou het beter zijn een professionele quilter in te schakelen? Ik zie wel, ik zal er nog een paar nachtjes over slapen.

zaterdag 26 oktober 2013

Blogger's Quilt Festival Fall 2013

The quilt I'm entering in the throw category was finished only a week ago, just in time for the Blogger's Quilt Festival. I call it the new vintage quilt.
New vintage quilt done!

I have previously written about this quilt here.
New vintage quilt done!
I loved making the top because I had to make my own template, based on the picture of the original vintage quilt. Working out the pattern took my mathematically challenged brain some time, but it was very rewarding to finally figure it out.
The pattern is not simple or straightforward, as it involves not only many curves but also many Y-seams. Every block was machine-pieced. If I remember correctly (it has been almost 2 years since I made the top), making the blocks and piecing the top took me a whole week.

New vintage quilt done!When piecing the top together, it turned out to be nearly impossible to make all the seams match. I simply gave up after a while and concentrated on making only the white strips match, thinking these were the most important ones.

Quilting with perle cotton (again)
The top was handquilted with perle cotton. I love doing that because it adds a wonderful softness to a quilt. It finished at about 150 cm x 180 cm (59" x 71").

New vintage quilt done!


 New vintage quilt done!

Thank you Amy for hosting this festival once again and thank you all for stopping by!


AmysCreativeSide


zondag 20 oktober 2013

New vintage quilt

After more than 2 months, the quilting on the new vintage quilt is done. With the help of my daughter, I chose the fabric for the binding and started sewing it on.

Na meer dan twee maanden is het quilten van de new vintage quilt helemaal af. En met wat hulp van mijn dochter koos ik de stof voor de bied en zette me aan het naaien.
New vintage quilt

Another Denyse Schmidt fabric for the binding.
Nog een Denyse Schmidt stofje voor de bies.

New vintage quilt

And some more handsewing.
En nog wat naaien met de hand.

New vintage quilt

Looking good!
Dat ziet er al goed uit!

New vintage quilt

Unfortunately, by the time the binding was finished, it was too dark to take pictures, so I'll have to wait till next weekend to do that.

Jammer genoeg was het al donker buiten wanneer de quilt af was, dus voor goede foto's buiten zal ik tot volgend weekend moeten wachten.

maandag 14 oktober 2013

National Patchwork Happening 2013 (Part II)

As promised a second selection of quilts on show at the National Patchwork Happening in Enghien, Belgium last weekend.

Zoals beloofd een tweede selectie van de quilts die getoond werden op de Nationale Patchwork Happeling in Edingen dit jaar.

Lets start with this one, made after Sarah Fielkes design. A more classic interpretation of the design, but beautifully executed.
Eerst deze, gemaakt naar een model van Sarah Fielke. Een klassiekere interpretatie van het model, maar prachtig uitgevoerd.
National Patchwork Happening Belgium 2013
Vogelfierheid naar model Sarah Fielke, Diane Verhaegen
And hand-quilted again.
En met de hand gequilt.
National Patchwork Happening Belgium 2013
Vogelfierheid naar model Sarah Fielke, Diane Verhaegen
This one looked so much better in real life. It's a big quilt, some 2m x 3m, and the hexagons were made using a Japanese folding technique that I've never heard of.
Deze was veel mooier in het echt. Het is een grote quilt, ongeveer 2m x 3m en de zeshoeken waren gemaakt met een Japanse vouwtechniek waar ik nog nooit van gehoord heb.
National Patchwork Happening Belgium 2013
Japans vouwwerk, Mariette Demeyere
A fun quilt, with a fun title ("applesauce")
Een leuke quilt met een originele naam ("appelmoes")
National Patchwork Happening Belgium 2013
Appelmoes, Martine Chapuis
A double wedding ring in red.
Een rode double wedding ring.
National Patchwork Happening Belgium 2013
Double Wedding Ring, Maria Dietvorst
National Patchwork Happening Belgium 2013
Double Wedding Ring, Maria Dietvorst
And finally my favourite of the show.
En tenslotte mijn favoriet.
National Patchwork Happening Belgium 2013
Zonder naam, Jannie Zwaan
National Patchwork Happening Belgium 2013
Zonder naam, Jannie Zwaan
Lots of quilting going on on this one too.
Heel intensief gequilt nogmaals.
National Patchwork Happening Belgium 2013
Zonder naam, Jannie Zwaan

All these quilts were a joy to look at, and made me realize once again how many talented persons there are. It also made me think that it would be a good idea to spend more time on less quilts. Quality, not quantity is important, but this is not always easy to remember in a time where you're almost expected to show a new quilt on your blog every week...

Het was een waar plezier all deze quilts van nabij te kunnen bewonderen en deed me nogmaals beseffen hoeveel getalenteerde mensen er rondlopen. Het zette me ook aan het denken dat het een goed idee zou zijn meer tijd te besteden aan minder quilts. Kwaliteit en niet kwantiteit is het belangrijkste, maar het is niet altijd makkelijk je daar aan te houden in een tijd waar bijna verwacht wordt dat je elke week een nieuwe quilt op je blog voorstelt...

zaterdag 5 oktober 2013

National Patchwork Happening 2013 (Part I)

The National happening had many great quilts on show this year. So many in fact, that I couldn't photograph them all, but made a very subjective selection. I'll spread the pcitures over two blogposts to prevent an indigestion.

Wat een prachtige tentoonstelling was het dit jaar! Er waren tientallen geweldige quilts. Ik kon ze niet allemaal fotograferen, maar heb een zeer subjectieve selectie gemaakt die ik graag zal tonen. De vele foto's worden gespreid over twee blogposts om een indigestie te voorkomen.

This was the first quilt I liked
Dit was de eerste quilt die ik prachtig vond
National Patchwork Happening Belgium 2013
Muurbloempjes, Truus Campforts

Beautiful appliqué
Prachtige appliqué
National Patchwork Happening Belgium 2013
Muurbloempjes, Truus Campforts
And amazing quilting
En fantastisch gequilt
National Patchwork Happening Belgium 2013
Muurbloempjes, Truus Campforts
A different style, very original quilting
Iets helemaal anders, met originele quilting
National Patchwork Happening Belgium 2013
Red Samurai, Monique Gilbert

This one felt very modern
Deze voelde heel modern aan
National Patchwork Happening Belgium 2013
Fat quarters en Other scraps, Chris Van Calster

I am and will always be a fan of simplicity
En zoals steeds hou ik van eenvoud
National Patchwork Happening Belgium 2013
Patience, Donatienne Biju-Duval


Although the quilting is not what I would call simple
Alhoewel het quiltgedeelte zeker niet eenvoudig te noemen is
National Patchwork Happening Belgium 2013
Patience, Donatienne Biju-Duval

Loved this one
Fantastisch vond ik deze
National Patchwork Happening Belgium 2013
Equinom, Monique Mazy

National Patchwork Happening Belgium 2013
Equinom, Monique Mazy

And this one
En deze ook al
National Patchwork Happening Belgium 2013
Ode aan de zon, Elisabeth Verhaege

National Patchwork Happening Belgium 2013
Ode aan de zon, Elisabeth Verhaege

An original log cabin
Een originele logcabin
National Patchwork Happening Belgium 2013
The Logcabin, Denise Duden
And a quilt made with African fabrics
En een quilt gemaakt met Afrikaanse stoffen
National Patchwork Happening Belgium 2013
Blokje Om, Riet Brusselers

National Patchwork Happening Belgium 2013
Blokje Om, Riet Brusselers

And finally an amazing scrap quilt
En tenslotte een geweldige restjesquilt
National Patchwork Happening Belgium 2013
Scrap Smiles, Claire André

National Patchwork Happening Belgium 2013
Scrap Smiles, Claire André

Entirely quilted by hand
Ook weer allemaal met de hand gequilt
National Patchwork Happening Belgium 2013
Scrap Smiles, Claire André

I hope you enjoyed the pictures of these beautiful quilts, more to come in part II.
Hopelijk genoten jullie van de mooie quilts, er volgen er meer in deel II.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...