zondag 16 februari 2014

Progress on the HST quilt - Verder werken aan de HST quilt

The second appliqué border was finished and added this weekend, and I'm happy I managed to do that. Six more weeks to go before the Easter holidays, when I will hopefully have some days off from work and can spend time on this quilt and the Green Tea quilt. What a joy that will be! Here the second border is ready to be appliquéd.

De tweede kant van de appliqué boord raakte dit weekend gestikt, en daar ben ik behoorlijk mee opgezet. Nog zes weken tot de Paasvakantie, dan heb ik hopelijk enkele dagen vrijaf en tijd om aan deze quilt en de Green Tea quilt verder te werken. Dat zal fijn zijn. Hier is de tweede kant klaar om geappliqueerd te worden.
HST quilt progress
Once finished, we tried to take pictures in the garden, but the wind wasn't in the mood. 
Toen dat af was probeerden we foto's te maken in de tuin, maar de wind wou niet echt meewerken.
first try
eerste poging
HST quilt progress
second try
tweede poging
HST quilt progress
third try (with extra help)
derde poging (met extra hulp)
HST quilt progress
Two more sides to make, I can see the finish line!
Nog twee kanten te maken, het einde van de tunnel is in zicht!

zondag 9 februari 2014

Trying machine appliqué - Appliqué met de machine

The pattern for the HST quilt I'm working on at the moment has a border with flowers and leaves. A lot of leaves. Even with my free interpretation of the number needed according to the pattern,  I'll still need heaps to create the desired result. But it will be a nice result.

Het patroon van de HST quilt waar ik momenteel aan werk voorziet een boord met bloemen en bladeren. Vooral bladeren dan, in grote hoeveelheden. Alhoewel ik een vrije invulling geef aan het aantal bladeren dat nodig is (lees: minder dan het patroon voorziet), zijn er toch nog altijd tientallen nodig om wat effect te geven. Maar het effect mag er dan ook wel zijn.
Finished one side of this border on the HST quilt

Even with only one of the four borders finished, I really like what I see.

Al is nog maar één van de vier boorden klaar, toch geeft het al een goed idee van hoe het eindresultaat er uit zal zien.
Finished one side of this border on the HST quilt
All the leaves were machine-stitched to the background fabric. Not as pretty as hand-appliqué, but it takes two hours in stead of two days. This a detail of how it looks (the stem is hand appliqué, the leaf machine appliqué).

Alle blaadjes werden met de machine op de achtergrond gestikt. Niet zo mooi als met de hand, maar wel klaar na enkele uren in plaats van na enkele dagen. Dit is een detailfoto (de stengel is met de hand geappliqueerd, het blad met de machine).
Once all the appliqué borders are finished, a last border with blue flower fabric will be added. The fabric is ready, but it'll be some weeks before the appliqué is done.

Als alle appliqué boorden af zijn, komt er nog een blauwe bloemenstrook helemaal rond. Daarvoor koos ik de stof al, maar het zal nog wel even duren voor ik aan die laatste boord toekom.
Finished one side of this border on the HST quilt
How do you do your appliqué? By hand or machine?

Hoe werk jij aan je appliqué? Liefst met de hand of toch maar de machine?

zondag 2 februari 2014

Working on borders - Werken aan boorden

Yesterday we visited Gent, a beautiful town just one hour away from where I live.
Gisteren maakten we een uitstapje naar Gent, maar een uurtje rijden van waar ik woon.


We saw old buildings
We zagen oude gebouwen
IMG_0907
And older buildings
En oudere gebouwen
IMG_0932
And even older ones
En nog oudere gebouwen
IMG_0940
And then we noticed all sort of sayings on houses
En dan zagen we allemaal stichtende spreuken op huizen
IMG_0918
He who takes care in time shows whise policy
IMG_0917
Battle gives life
IMG_0916
There is only one happines: duty
IMG_0915
He who loves language and art, loves his people and country
IMG_0913
Show what you can do, they will tell you who you are
IMG_0912
No wrong will ever be right


IMG_0908
the needle pillow is a womans desk
We were closely watched by a local while taking pictures
We werden nauwlettend in de gaten gehouden toen we foto's namen
IMG_0919

There was some time left to do some sewing this weekend. I started on the borders for the HST quilt. More appliqué, it just seems impossible to escape appliqué...

Er was wat tijd over om aan de quilt te werken, en ik begon aan de boorden van de HST quilt. Weer appliqué, blijkbaar kan ik er niet aan ontsnappen...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...