maandag 26 augustus 2013

Windmills - Windmolens

Last year, while on holidays, we were in a small bookshop in a small village in Queensland. In a corner of the bookshop were magazines over a year old that hadn't sold yet. They asked 1 dollar per magazine and I bought every quilt magazine in that stack for a grand total of 5 dollars. One of the magazines was the "Australian Quilters Companion" from April 2011, and in there was the pattern "Whirly Garden" by Kate Conklin (the pattern is for sale here, on her website). I liked it immediately and looked at it repeatedly this past year but never had the time to make it. This weekend, I made time.

Vorig jaar op vakantie waren we in een klein krantenwinkeltje aanbeland in een klein stadje in Queensland. In een hoek van de winkel lagen alle oude magazines die nog niet verkocht waren geraakt, allemaal voor 1 dollar per stuk. Ik kocht alle quiltmagazines die er tussen lagen, voor het enorme bedrag van 5 dollar (toen ongeveer 5 euro). Eén van de magazines was de "Australian Quilters Companion" van april 2011 en daarin stond het patroon "Whirly garden" van Kate Conklin (het patroon wordt te koop aangeboden hier, op haar website).  Ik was dadelijk verkocht en keek er regelmatig naar het afgelopen jaar maar vond nooit de tijd om eraan te beginnen. Afgelopen weekend maakte ik tijd.

First choosing the fabrics (Hope Valley and Chicopee) and cutting.
Eerst de stoffen kiezen (Hope Valley en Chicopee) en dan alles snijden.
Whirly garden quilt

After the cutting, the sewing. Everything came together remarkably fast.
Daarna stikken. Alles ging behoorlijk snel.
Whirly garden quilt

Whirly garden quilt
And yesterday evening, the quilt was ready.  Too late to take pictures, but my husband was kind enough to hold the quilt before leaving for work this morning.
En gisteravond was de quilttop klaar! Te laat en te donker om nog foto's te kunnen maken, maar mijn wederhelft was zo lief om vanmorgen voor hij naar het werk vertrok de quilt even vast te houden.
Whirly garden quilt
Hmmm, maybe better to take another picture without his head and arms shining through the quilt as if he were a ghost. Never take a picture against the sunlight.
Hmmm, misschien toch beter nog een foto te nemen waar zijn armen en hoofd niet zo'n spookachtige indruk geven. Nooit tegen het licht in foto's nemen.
Whirly garden quilt
Whirly garden quilt
The border looks really nice on this quilt. I normally don't add borders to my quilts, but maybe I should do it more often. 
De boord ziet er heel leuk uit bij deze quilt. Normaal gezien werk ik mijn quilts niet af met een boord, maar misschien moet ik dat in de toekomst toch wat vaker overwegen.
Whirly garden quilt
The original pattern is for a square quilt, but I made this one twin-sized. It's size is about 150cm x 225 cm. This quilt is next on my list to be quilted, after the new vintage quilt I'm working on at the moment.

Het orginele patroon is voor een vierkante quilt, maar ik heb deze groot genoeg gemaakt voor een éénpersoonsbed. De maten zijn ongeveer 150cm x 225 cm. Deze quilt staat als volgende op de "te quilten-lijst", na de nieuwe vintage quilt waar ik momenteel aan werk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...